Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — j. c. de latïnoy/ h7
Wat toestand! welk een dag! Demetrius, o Goón !
Zal praaien, voor mijn oog, op Alexanders troon:
Terwijl een gruwzaame echt... hier zal mijn rustplaats weezen:
Bedekt met dit gewelf, heb ik geen' dwang te vreezen.
Wat voorwerp treft mijn oog ? die schaduw ... die rae ontvlied ., . ?
Verspreid het licht daar reeds zijne eerste straalen niet ?
Ach! raoest Natuur op nieuw die gunst aan de Aard bewijzen I
Voor wien, gerechte Goón ! voor wien doet gij 't verrijzen ?
Hoe! 't is in eeuwigheid ontroofd aan mijn' Gemaal,
En duld gij dat zijn glans Demetrius bestraal' ?
Demetrius! hij komt, hij nadert deeze muren;
Eeeds waant hij____en ik leef! ik kan dien hoon verduuren!
knielt neder hij de Tombe,)
O Gij ! wiens levenstoorts zo wreed wierd uitgebluscht!
Gij, wiens geheiligde asch in deeze Tombe rust !
Zo nog uw dierbre schim deeze aard niet is ontvloden,
Zo hoor wat ik betuig', bij haar, bij al de Goden:
Dat licht, wiens glans ik haat, zal weêr naar 't Oosten vliên,
Eer Syriën mijn' echt met dien Tyran zal zien.
Helaas! een laatste hoop verbond mij nog aan 't leven;
De Goden hadden ons een dierbre telg gegeeven;
Ik vleide mij voor 't minst in 't midden van mijn' rouw ,
Dat ik uw beeldtnis eens in hem omarmen zou.
't Is alles mij ontroofd: het lot op 't wreedst verbolgen....
Mijn Echtgenoot, mijn Zoon, welaan, ik zal u volgen.
TWEEDE TOONEEL.
cleopatra, nitocms.
uiïocbis.

Helaas! zij is het zelf wier droef gesteen ik hoor.
Mevrouw, komt gij den dag reeds met uw klagten voor?
Gantsch Antioehien ligt nog in rust gedompeld,
En gij, ten eenemaal door wanhoop overrompeld,
Voelt reeds het wreed gewigt van al uw ongeneugt.
Denk dat er Goden zijn, beschermers van de deugd.
cleopatra.
Waar of Nicanor toeft ?