Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
86 3e tijdvak : 1702—1795.
Juliana Cornelia de Lannoy.
Breda 1738.— Geerlruidenherg 1782.
Van al de treurspel-dieliters, die ons vaderland in de 18e
eeuw heeft opgeleverd, houden wij de baronnesse De Lannoy
voor de meest tragische en schier voor de eenige, die het fran-
sche tooneel, dat in zake van dramaturgie de wet gaf, volkomen
begreep; ware zij op taal en stijl zoo zuiver en naauwkeurig
geweest als onze naburen het doorgaans zijn, men zoude hare
tooneelstukken, waarm vele goed volgehouden karakters bij-
zonder krachtig geteekend zijn, met die van Voltaire kunnen
vergelijken. AVaren zij eenvoudiger, zij zouden gemakkelijker ge-
volgd en begrepen kunnen worden en veel voor hebben boven
de voortbrengselen van Mejufvrouw van Merken, die meer in
den smaak vielen eu zich beter staande hielden. Haar Beleg van
Haarlem is levendig en boeijend genoeg en toch heeft het al de
gebreken van Van Harens Willem de Eerste, die zeer bezwaarlijk
een traan uit de oogen zal lokken.
In de Leo de Groote heerscht meer gevoel, en wordt de be-
langstelling tot deu einde toe geen oogenblik verzwakt. Leo,
Aspar en Ardaburius, de drie hoofdpersonen van het stuk, blijven
altijd in hun rol; zij bevmden zich gestadig in een toestand ,
waaruit het schier onmogelijk is hen te redden, en nogtans volgt
er eene tamelijk ongedwongen ontknooping. Dezelfde deugden
en gebreken heeft ook de Cleopatra, Koningin van Syriên, die
aldus begint:
EERSTE TOONEEL.
Het tooneel verheeld een Zaal met zwart behangen en flaanw ver-
licht; in het verschiet ziet men een marmeren Tombe.
ciEOPATBA , langzaam toetreedende.
Verblijfplaats van den schrik, de wanhoop en den dood.
Maar dierbaar in het oog der treurigste Echtgenoot'!
Vermoeid en afgepijnd door zo veel zielsbenouwen,
Komt u Cleopatra nog eens haar smart ontvouwen:
6 AVanden ! die zo vaak mijn klagten hebt herhaald,
Ontfang mijn laatst vaarwel; mijn noodlot is bepaald.
En gij, gewijde zerk, besproeid met zo veel traanen,
Gij zult mij niet vergeefs tot mijnen pligt vermaanen: