Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classische letteeen. gerabt lienhout. 59
aertrike ende oec omstrecken.
Alfragaen ende Ptholomeus
si seggen in haren boecken dus,
10 ende het es te proeven goet,
die van astronomie es vroet.
Nu moghen wi seggen, daer '^es gheen
sterre si scijnt harde cleen,
hoc moet si soe groet wesen dan,
15 ende men se niet meeten en kan.
Hier toe segh ic, antwoerde goet
haer groet hoegheyt dat doet;
want weet seker over waer.
hinger een aen 't firmament daer
20 liet hi sijn oghen neder sincken,
hem sonde aertrike dincken,
niet alsoe groet als 't scerpe es
van eenre naelden, sijt seker des.
Van Sterren, die stert heihen en heten Comeien.
Voert dat suldi verstaeu ,
25 dat men sulxtijt siet op gaen
's morgens in die dagheraet
sterren mit staerten; dat verstaet,
dat van den planeten en es er gheen,
no van sterren groet ende cleen.
30 die in 't firmamente staen ,
beneden der maen, si al gaen;
want daer, nu hoert hier
ende es niet dan vier.
Een licht es ontsteken daer.
35 ende hauet ende bemt harde daer;
somtijt es 't van der naturen
dattet langhe moet gedureu,
maer die stert, die daer strect
dat 'sdie vruchticheyt, die daer toe trect.
40 Dat seghet Aristoteles.
vijf manieren van desen es,
hare name sijn cometen.
Ende een boec doet mi weten,
als een in enich lant scijnt,
45 dat dat lantscap wert gepijnt;