Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
648 3e tijdvak : 1702—1795.
Oranje , zou niet meer de roep der Vrijheid weesen!
Mijn goedertieren hart, gedrag, mensehlievenheid,
Had dit vertrouwend Volk tot keetenen bereid;
En 't vrije burgerbloed zou stroomend zijn vergooten.
Om in 't verdrukt Euroop het slaaven-tal te grooten!
Neen, neen! dat eeuwig hier de gulde Vrijheid woon';
En, aan der Vrijheids zijd'. Oranje zig vertoon'!
Laat and're Volkeren op hunnen Heer gaan roemen,
En hunne dienstbaarneid op 't kundigste verbloemen,;
Laat d'Eer bij hen bestaan in 't sterven voor een' Heer,
De dood voor 't Vaderland is Nederlanders Eer!
't Is waar de Hemel geeft aan and're zagt're gunsten.
De A'rijheid en de Zee zijn hier alleen de Kunsten;
Maar, zo hen Nederland nog wijkt in Wetensehap,
Van Vrijheid tot de Kunst is dikwijls eene stap.
Laat Romen nog de lof van Bouw- en Beeldwerk heffen,
Of Raphaëls pinceel Natuur zelv' overtreffen !
Laat ïyeho's schrander oog aan 't Noord alleen doen zicB
Door welke wet de Maan kan Eb en Vloed gebiên!
Eu Copernies Compas, all' Eeuwen onderwijsen.
En onse Gloob haar Kring, de Son een rustplaats wijsen!
Als eens de Vreed', alhier, zig bij de Vrijheid vind,
Misschien dat Nederland ook naam door Kunsten wint;
En dat, door mijne zorg vergaerd, de Zang-Godinnen,
Den Batavier, den Zeeuw, en Leidens Rhijn, beminnen j
Dat hare hand met mij de blijde Vrijheid kroont,^
En kund' op hare treên en weetenschappen toont !
De Vrijheid zal misschien zelfs Dichters hier verwekken.
Die ons', en d'ünie's roem, Vergeetenheid ontrekken;
Ik wil dat Sij alhier haar schoonste wooning bouwt;
Dat Sij van vreugde schrey', als Sij haar werk beschouwt!
(*) En Gij, door mijne keus, in 't bloeijen uwer jaaren,
Gewijd aan 't bliude Lot van wreede Staatsgevaaren,
Zo g' ooit de Vrijheid ziet in woest of bloedig hand,
Waag, moedig, uwen hals, voor Haar, en voor uw Land!
Gij hebt Oranje's bloed, voor Nederland zien vlieten.
En, moogelijk wel haast, ziet gij 't geheel vergieten;
Hij bied het willig aan, mits sijne dood mag zijn,
Een voorbeeld dat gestaêg voor ieder hier verschijn' !
Laat Holland altijd vrij, maar met Oranje, leeven,
(*) Aan Barneveld,