Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — 0. z. van haees. 83
En d'eerste Tweedracht, reeds, aan d'ünie voorgeleid!
Tk zwijg : een ieder sehijnt in diep gepeins te zinken ;
Ik merk in aller oog de vergenoeging blinken.
Waar toe, roept eindiijk een,,, waar toe nog meer gedraalt
»En wederom op nieuws den Vijand ingehaald ?
«Hoe zeer de dwingelandij door ons is afgezwooren,
»Philip geeft alle hoop van heersehen niet verlooren;
»Doet nog een verd'ren stap , die hem voor eeuwig weer',
»En kiest eenpaariglijk den Prins tot onsen Heer !
»Die wij se Vorst, naast God, de Schepper deeser Landen,
»Heeft onsen grond, en ons, gehaald uit ijs'ren banden;
»En uit verwarringen verzameld deesen Staat, ■
»Die onder znlk een Hoofd, wie weet hoe verre gaat! li
»De roem van waapenen, door ons ter zee verheeven, j;
»Zal schielijk ook te land', en door Oranje leeven;
»De koopmanschap door Hem beschermt aan alle kant,
»Zal geeven Handel, waar, en 't geld van ieder Land;
»De gunsten van een Hof vermeerd'ren weetenschappen,
»En onder 't Meesters oog, doet Kunst de grootste stappen ! |
»Wat Volk'ren kunnen ooyt, mits Nassau hier regeer',
»Meer praaien met een Vorst, en roemen op een' Heer?
Oranje zij hier Heer roept elk, en nimmer Spanje!
En 't Volk, op 't Binnenhof, weergalmt, lang leev' Oranje!
Het reeds beslooten werk, besehreeven voor de nagt,
Zal morgen plechtiglijk u werden toegebragt:
Ons voorbeeld zal misschien ook anderen gewennen,
En d'Unie kan . . .
obanje.
Houd op! en leer Oranje kennen!
Sijn ziel in tegenspoed is u bekend geweest,
't Is tijd dat gij in haar nu ook in voorspoed leest!
Die Alkmaar, die den Briel, die Leidens Wal beschermden,
En zig voor 't Nageslacht, in 't stervend uur, ontfermden ,
Die riepen, »duizendmaal de dood voor Slavernij;
10 God, die alles kunt, maak onse kind'ren Vrij !
En Haarlems Burgerij, in 't water tot de lippen.
Liet midden in de dood, de naam van Vrijheid glippen,
En wijl de Dwinglandij hun spraak en licht benam.
Zag 't scheem'rend oog nog om, of ook Oranje kwam!
En hunne kroost zoud' ooyt voor mijne. kind'ren vreesen'