Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
3e tijdvak: 1702—1795.
Helpt beide, door beleid, dat ons Fortuin zo dient,
Dat, voor Maastricht, bij mij, die tijding aan mag koomen ,
A»Antwerpen is verlost, en Groningen genoomen!
marnix.
Mits ik volbrengen zie, het werk van uwe hand,
En vrijheid, en Oranj' aan 't hoofd van Nederland;
Mits God Oranje spaar', laat Nijd en AVoede bijten,
En 't Welzijn van Oranj' en 't Land aan mij verwijlen ?
Die naam van Nassau's vriend, bij mij zo hoog geacht.
Gaat nimmer uit mijn hart als met de levenskracht;
En zo ik om dien naam vervolging niet kan mijden,
üw voorbeeld leerde mij, vervolgingen te lijden!
VIJFDE TONNEEL,
lodewijk, oranje, barneveld , marnix.
barneveld.
Vergcev', indien ik hier, dus ongekondigd koom,
Mijn last, en heuchlijk nieuws, beneemen alle schroom:
Na ik voor 't middag uur had deese Stad verlaaten,
En spoedig van den Haag bereik de voorste straaten ,
Zie 'k met verwondering , door 't woelen van 't Gemeen,
Dat elk nog minder stil als deese morgen scheen;
Ik werd aan alle zijd' omringd, door hen die vraagen,
Of 't waar is , dat men zig met Spanjen heeft verdraagen,
Dat heeden is tot Delft geslooten een Tractaat,
Waar bij gij, vergenoegd, na Duytsland woonen gaat ?
Ik zeg dat elk van hen is 't voorwerp uwer zorgen,
Dat Spanje's Afgezant, aan Ü , nog deese morgen,
Met laffe vleijerij , vergeefs heeft aaugeboón ,
De vriendschap van Philip, uw goed, en uwen Soon!
Gij kent der Volk'ren aart, en hoe, in korte tijden,
Haar' ongegronde vrees, werd onbedacht verblijden;
Wel haast is alles vreugd', is alles uwe lof,
Wijl ik met mocyte dring tot aan het Binnenhof.
De Staats Vergadering alreê bij een gekomen ,
Heeft al 't gebeurde alhier uit mijne mond vernomen.
End' Assonville's taal, en uw grootmoedigheid,