Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — o. z, van harën. 81
doch was, om indruk te maken, zoo als van eene tooneelver-
tooning verwacht wordt, veel te koel en te betoogend.
Meu oordeele uit de volgende regels aan het laatste bedrijf
ontleend.
Oranje.
En gij, 6 Marnix, gij, mijn' oudst', en waarde, Vriend !
Die deesen naam van mij zo bilhjk hebt verdiend;
Die van mijn' eerste jeugd, gehecht aan mijne dagen,
Mijn wisselvallig Lot, standvastig hebt verdragen.
En mij in tegenspoed hebt even hoog geacht.
Als toen een beet're tijd, geluk, en Vleijers, bracht!
Toon weêr gwoone vlijt! verdeedig uwe wallen!
Belet en Stad en Volk in 's Vijands hand te vallen;
Daar is maar eene keus voor hare Burgerij,
Met Spanj' en Parma slaaf; of met Oranje, vrij I
De Schelde ziet haar stroom, en bloedig' oevers, dekken ,
Met al wat ziddering in Steden kan verwekken;
En Parma, voor wiens geest de tegenstand verdwijnt ,
Voor wiens aldurvend hart, niets ongemakk'lijk schijnt,
Verbeeld zig reeds te zien Antwerpen ingeslooten
Verlangen; maar te laat, na hulp der Bondgenooten!
Verwaand op sijnen naam, hoogmoedig op Gehoort',
En trotsch op 't Walsch verraad, en op Maastrichtse moord,
Wil hij op 't voorbeeld eens door Pella's Vorst gegeeven.
De roem van Tyr's beleg op Schelde doen herleeven !
Maar uwe wijs're moed zal vaardig hem doen zien
Hoe ligter 't is, aan Sambr', en Demer, te gebien,
Als door geweld, of kunst, de breede Schelde temmen.
En Vlaand'ren, door een brug, aan Brabands oever klemmen :
Steek dijk, en dammen door, bespaar nog land , nog vee;
Dat Parma, waar hij dreygt, of Marnix vind', of zee!
Ik zal aan Marnix zelf, die trouwe diensten loonen.
Of mijn' erkentenis aan sijne kind'ren toonen:
En zo des Hemels wil den draad mijn 's levens breekt.
Zo uwe vriend u, thans, voor 't laatste ziet en spreekt,
Moog gij ontvluchten Nijd, zo fel op u verbeeten.
En nimmermeer mijn Huys, ondankbaar, u vergeeten !
(*) Gij, toon u Nassau's bloed I Gij, (**) sijnen boesem-vriend !
(*) Aan Lodewijk. (**) Aan Mamis. ,