Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
80 Se tudvak: 1702—1795
Waarom, mijn Kroost! waarom, ó dierbaarste Echtgenoot'!
Verloor ik niet, toen ik u derven moest, het leven!
'k Heb vruchtloos dan getracht de wraak zijn' eisch te geeven,
En dertig Koningen vergeefs ten strijd gevoerd !
Zij sneuvelden; en ik, door geen gevaar ontroerd,
Ik zag mij, onbekend, in ijzren kluisters wringen.
Wat lot stond ik ten doel, wat wreede folteringen,
6 Dwingelanden! wierd Monzongo u bekend!
Maar ach! wat baat het dat ik züchte om mijne elend?
Gelukkig, niemand kent me; en zelfs de braave Gade,
Mij opgedrongen, en wier deugd in de ongenade
Van mijn rampzaligheên mij nog tot troost verstrekt,
Heeft nooit mijn' naam of rang of lotgeval ontdekt.
Zij komt.
Aan zijne vrouw ontscheurt, heeft men Monzongo eene andere
echtgenoot opgedrongen, en van deze, eene gevangen prinees , thans,
als slavin in het gevolg der echtgenoot van Eerdinand geplaatst,
wordt hij vurig bemind.
O. Z. van Haren,
Wat Onno Zwier van Haren, zonder eigenlijk tooneeldichter te
wezen, voor het blijspel deed, is hier boven gebleken. Ook zijne
tragoediën zijn voor onzenhedendaagschen schouwburg ongeschikt,
maar verdienen echter meer oplettendheid dan men hen doorgaans
toedraagt.
Voorzeker de Willem de Eerste heeft een treurig maar volstrekt
geen treffend einde, en zou ook geen treurspel wezen, al zagen
wij den prins voor onze oogen ombrengen; want niet de dood
maar het lijden is tragisch, en hier in een onderwerp, van
staatkunde, koele berekening, en volharding, kwam veel erkente-
lijkheid voor een hoogstverstandig overleg, doch in den loop der
zake, het schot van Gerards voorafgaande, in het allerminste
geen mededoogen, geen bezorgdheid te pas voor een lot, dat
niemand voorzag. Streng genomen is er dus van Willem de
Eerste alles te maken wat men wil, maar voor eene tragoedie in
den zin der ouden, kan hij de stoffe niet opleveren.
Nogtans zijne laatste levensdagen, onder den naam van
treurspel, op het tooneel te brengen, nog nooit op eene vol-
doende wijze ondernomen, verdient goedkeuring, en zoo als Van
Haren het deed, had het meer dan eene verdienstelijke zijde,