Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — ltjcb. w. van merken. n. s. van winter.
De Monzongo is eene manifestatie tegen de slavernij, en door
eene liefdens-geschiedenis in fransehen vorm gewrongen, nogtans
bijzonder geschikt om het medelijden op te wekken. Naar de
voorstelling des dichters was Monzongo een indiaansch vorst, die
in handen der Spanjaarden gevallen , van vrouw en kinderen be-
roofd en thans onder den naam ran Zambiza tot dwangarbeid
gedoemd, een ellendig leven leidde.
Hij zelf deelt ons, bij den aanvang van het stuk, zijne vroe-
gere lotgevallen beknoptelijk mede, en houdt tot dat einde de vol-
gende alleenspraak.
EERSTE TOONEEL.
zambiza, alleen.
In slaaven gewaad, draagende een pak geud onder den
arm , het welk hij nederlegt.
6 Blinkend slijk, besproeid met zo veel zweet en traanen !
Vloekwaardig voorwerp van de drift der Castiljaanen,
Verachtlijk goud ! lig daar. Wat leed hebt ge ons verwekt
Nadat deeze oorden door die snooden zijn ontdekt!
't Is eindelijk hen gelukt 4ees waereld te overheeren.
Amerika 1 gij moet thans andre meesters eeren :
Wat zeg ik! meesters? neen, 't zijn monsters. Ach! het zijn
De snoodste beulen, die, door de uitgezochtste pijn,
Uw dappre Koningen naar 't vorstlijk leven dingen.
Uw vrijgeboren volk, aan hun mishandelingen
Ten prooije, in ketens slaan; om goud, hun eenigst goed.
Te delven uit den grond. Beklaagenswaarde stoet,
'k Heb u ten grooten deele al zwoegende om zien komen.
Door dampen stikken, door het water overstroomen,
Door mijngang en gewelf elendig overstort.
Rampspoedigen ! gij zaagt uw deerlijk leed verkort;
Bij 't eind uws levens mogt gij 't eind uws lijdens vinden;
Maar wat is 't einde van de rampen uwer vrinden?
Waar 't einde van mijn' rampen? Ben ik het, die welëer
In 't groot Verragua gebood als Opperheer?
Wat lotverwisseling! ik heb dan in mijn staaten
Dees vreemdelingen, dees verraaders toegelaaten
Om van den troon als slaaf.. . Wat is mijn onheil groot!.