Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
Daer die blixem vallet soe
30 hy vallet tot den gronde toe.
D'en 1) mach gheendinc weder staen,
ist starCj het moet ontwee gaen;
want kepers 2) het ontwee brac
ende gheen areh 3) an rac.
35 't Sweert oec in dien scoen 4)
hevet hi ontsteken doen :
nochtan gheen arch en hadde de scede.
Hi doet den mensche oec dicken lede;
ende vervaernisse groet
40 ende slaten dicke doet.
Die donreslach en doet gheen ongheval,
maer die blixem doetet al;
want 't liteken si mede bringet:
wantet is altoes besinget,5)
45 daer dnsdane dinc ghesciet.
Dickwile ment oec siet,
dat thans 6) daer mede wayet,
ende die wint sere drayet,
ende dat hi worpt ontwee
50 starke bome ende doet hem wee.
Alst aldus blixemt dan,
sone is noch wijf no man,
hine wordt dan sere vervaert,
ende ne dar 7) niet sien upwaert.
Uit hetzelfde ^leerdicht schrijven wij mede af:
Hoe groet elc Sterre es.
Van den minsten sterre elc
die men bekennen kan, die welc
s-viij warf si meerre es
dan aertrike, sijt seker des.
Ende daer es sterre en gheen
' 5 dat si nemmer es soe deen,
viel si, si soude al bedecken
1) J)*en, voor daar en. 3) Kepers, molensteenen. 3) Arch, leed, letsel. i})Scoen,
bekleedsel, scheede. 5) Besinget, verzengd, verbrand. 6) Thans, te hands, op
dien oogenblik. 7) ^ar, durft.