Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — lucE. ."w. van mekKen. n. s. van winIeB. 71
ACHTSTE TOONEEL
van der werf, een weesjongen, van der does.
van der does.
't Is met ons omgekomen.
De veege Stad heeft thans haar overgang te schroomen.
De Koepoort word bestormd. Wat schrikkelijk gedruis.
Gevolgd van slag op slag! Wij siddren met dit huis.
Het weêrelooze volk loopt jammrend langs de straaten
Van 't een naar 't ander oord; de rouw is uitgelaaten.
Terwijl de burgerij, door u bezield met moed,
Te wapen vliegt, getroost den laatsten droppel bloed
Op te offren voor 't behoud van haar geliefde panden.
van der werp.
Men volg haar fluks, ó Gij! iu wiens geduchte handen
Het lot der volken staat, versterk ons in H gevaar!
Verleen een nieuwe kracht aan de afgevaste schaar'!
Behoed de veege Stad in 't onheil dat wij vreezen,
Om 't ongelukkig volk en om de onnoozle weezen!
Mnde van hei vierde Bedrijf, *
In de Jacob Simonsz. de Rijk is de zelfopoffering van dezen
het eigenlijke onderwerp van het stuk , en zou op de wijze der
ouden behandeld, stellig meer effect doen; thans is het zwak,
noodeloos overladen, om onderrigtend te wezen niet streng his-
torisch en om een treurspel te heeten, niet tragisch genoeg,
Zie hier intusschen een hartroerend afscheid van De Rijk en
zijne vrouw.
VIJEDE TOONEEL.
margareta, hoopt, alponzo, gevolgd door de rijk, gebödd,
. tusschen vier Lijfwachten,
de rijk, Margareta en Hooft ziende, staat verstomd; met de
handen in ellcandren nederwaari, en de oogen ten hemel geslaagen.
Kan het zijn! . .