Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — lucE. ."w. van mekKen. n. s. van winIeB. 69
Zijt dan in 't leed getroost en draagt het met geduld.
Wie weet hoe weinig tijds gij 'tnog verduuren zult?
eerste burger.
Ach! wisten wij slechts raad om 't leven te onderschraagen !
tweede burger.
Wij zullen nevens u op nieuw het uiterst waageu,
Indien gij slechts het woên des dollen hongers stilt.
Wij sterven door gebrek, zo ge ons niet voeden wilt.
van der werf.
Ach! Mannen' zou ik u niet van den dood bevrijden
Zo ik u redden kon ? Is u mijn medelijden
En trouwe voorzorg niet gebleken, dag aan dag?
'k Heb air voor u verücht wat eenig mensch vermag.
Indien ik voedsel had, gij zoud niet vruchtloos smeeken.
Gij ziet uit deernis met uw' ramp mijn traanen leeken.
Toeft nog een weinig tijds. Doch duld de nood zulks niet,
Aanvaard dan 't eenige dat mij nog overschiet.
Daar is mijn zwaard. Komt, slagt me, om u den dood te ont-
rukken.
Scheurt dan mijn lijk vanéén, en deelt het om aan stukken;
Zoo word ge, als ik u niet kan redden met mijn bloed,
Ten minsten met mijn vleesch, 't geen ik u schenk, gevoed.
tweede burger.
ü Hemel! zouden wij dit gruwelstuk volbrengen!
eerste burger.
Wij 't onwaardeerbaar bloed des trouwsten Vaders plengen !
tweede burger.
Veeleer getroosten we ons den smartelijksten dood.
De burgers knielen allen.