Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
632 3e tijdvak : 1702—1795.
Dan waar' het best geweest zijn wette bUjven eeren;
Dan heeft der bnrgren deugd en eedle heldenmoed
Dus lang vergeefs gestreên; vergeefs de Si ad behoed;
Dan zijn 'er honderden, wier arm op Leydens wallen
Voor recht en vrijheid vocht, vergeefs door 'tzwaard gevallen;
Dan baat der Staaten trouw, noch Held Oranjes vlijt.
Verwint de wanhoop, die uw ziel zoo sterk bestrijd.
Zoudt gij, na zo veel roems, uw glori laaien vaaren,
En leveren uw Stad, uw haardsteen en altaaren.
Tot een' gewissen prooi in 's vijands wreede hand ?
Zoo zaagt ge in weinig tijds de veege Vest in brand;
Wat wapens voeren kan door 't moordend staal verslonden;
De zuigeling geslagt, de .vrouw en maagd geschonden;
Dit zoud ge winnen bij bet afstaan van de Vest.
Gedenkt Romeioos woên alöm in ons gewest.
Gedenkt aan 't sehriklijk lot van 't uitgeplonderd Naardwi;
Aan de ongelukkigen, die in de kerk vergaêrden,
En daar geslagt zijn door des krijgsvolks razernij.
Ach ! Burgers! wilt gij zo rampzalig zijn als zij ?
Daar al uw rampspoed in 't verloop van weinig uuren
Kan eindigen ? Daar gij de vloot ziet van uw muuren ?
Daar 't water merklijk wast; en 't rijzen van den vloed
U mooglijk nog voor 't juk der slavernij behoed?
eerste burger.
Wie zou de vrijheid niet voor slavernij verkiezen ?
tweede burger.
Nog beter slaaf te zijn dan 't leven te verliezen.
van der werf.
Verdoolde! waant ge dat ge uw leven zult behoên
Als Spanje meester is? Het zal, zijn wraak ten zoen ,
Hier niemand spaaren die nog ovrig is gebleven.
Wanneer 't de vrijheid geldt, wie denkt dan aan het leven?
Ik zal, met 's Hemels hulp, vcrhoên dat Leydens val
Ooit voedsel aan den trots des Spanjaards geeven zal,
Of sterven op den muur, voor vrijheid, recht en wetten.
Zo gij daarvoor met mij het leven op wilt zetten,