Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
POEZIJ. — LUCE. ."W. VAN MEKKEN. N. S. VAN WINIEB. 67
Die eeuwen strekken, in de jammerlijkste plaagen.
"Wij zweegen uit outzach, zo lang men in de Stad
Nog eetbre blaadren aan geboomte en wijnstok had :
't Geduld is thans ten eind, na alles is verslonden.
Geen eetbaar huisdier wordt in Leyden meer gevonden.
Ja zelfs het ongediert', dat hen toe voedsel strekt.
Heeft, in den hoogen nood, ons leven nog gerekt.
Men moord elkandren op den mesthoop, onder 't wroeten
Naar struiken of gebeente, om 't naar gebrek te boeten;
En vind men iets, meu sterft somwijl op d'eigen stond,
Terwijl de veege hand reeds nadert tot den mond.
't Geronnen bloed word zelfs in 'thongrig lijf geslagen,
't Zijn de armen niet alleen die dus hun spijs bejaagen;
De rijkdom waart, beschaamd, bij avond of bij nacht,
En zoekt in oorden waar de weelde nooit aan dacht
Naar levensonderhoud, en kan het niet verwerven.
De zwangre moeder voelt-haar rucht van honger sterven,
En sterft, terwijl zij 't lot bejammert van haar spruit.
De vader keert naar huis met een' gevonden buit.
Dien hij voor echtgenoote en kroost met angst vergaêrde,
En, uit zijn hollen buik, voor haar trouwhartig- spaarde;
En ach! daar hij hen dacht te spijzen iu den nood,
Yiüd hij zijn zwakke gade en hooploos kroost gedood
Door 't hevig vuur der pest. Wat loon voor angstig slaaven \
TWEEDE BURGER,
De levende kan zelfs den dooden niet begraaven,
Zijgt bij de lijkbaar neêr, en ziet zich 'tlevenslicht
Ontzinken op de straat, in 't kwijten van zijn' pligt;
En al het ovrig volk gelijkt een heir van schimmen,
Door honger uitgeteerd. Moet deeze elend nog klimmen.
Dan sterven we allen tot den allersterk sten man.
Dan valt de Stad met ons. Wat baat 's volks ijver dan ?
Dan waar* het best geweest de Vesting op te geeven.
VAN DER WERE.
Zou Leydens Burgerij de vrijheid overleeven ?
Zou zij, die zo vol moeds zich voor 's Lands welzijn kweet,
Zich hooploos dompleu in allersehriklijkst leed.
Door Spanjes Dwingeland op nieuw haar trouw te zweeren?