Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — lucE. ."w. van mekKen. n. s. van winIeB. 65
cn Menzikoff van haren echtgenoot Nicolaas Simon van Winter.
In een dezer, te weten in de Galonide vinden wij de reijen
der ouden terug; in alle mist men de rollen van vertrouwden
en zonder dat de duidelijkheid er onder lijdt; maar zoo navol-
gingswaardig dit laatste ook zij, de toon dezer stukken is
nogtans geheel franseh, meer declamatorisch dan dichterlijk, en
zeer geschikt om belangstelling in het onderwerp, maar nog
geenszins medelijden in te boezemen. In, de Monzongo heeft de
liefde van Zemire eene teedere aandoenlijkheid, doch in het beleg
van Leiden, waarbij geheel geen liefde te pas kwam, brengt zij
slechts eene flaauwe en onnutte episode te weeg. Overigens heeft
dat stuk veel aantrekkelijks en is waardig, dat wij er een paar
tooneelen uit overschrijven.
VUTDE TOONEEL.
van der werp, alleen.
b Lcydsehe Burgerij ! wat gaat me uw ramp ter harte!
Ach ! lijde ik niet genoeg door huisselijke smarte?
.0 Zwangre Gade! 6 Zoons, die aan des Maasstrooms boord
Het jammerlijk gerucht van Leydens onheil hoort,
En zo veel traanen stort omdat ge mij moet derven!
Mogt, mogt ik u nog eens omhelzen vddr mijn sterven!
Mijn ziel bezwijkt schier door 't gewigt van al 't verdriet.
Mijn Dochter, 't eenig pand dat mij nog overschiet.
Die al mijn troost verstrekt door haare onwrikbre trouwe,
Smelt voor mijne oogen weg , en kwijnt en sterft van rouw«.
Wat arbeid, hoe veel zorg, wat schier ondraagbre last
Is voor een' eerlijk' man aan 't wigtig Staatsambt vast!
Hij moet zijn eigen heil en vreugd en rust verzaakeu.
Om voor de rust, de vreugd en 't heil des volks te waaken,
Opdat de burgerstand in hem een' trouwen vrind,
De weêuw een toeverlaat, de wees een' vader vind'.
ZESDE TOONEEL.
van der werp , vijf burgers, een weesjongen, die zick
allengs aan de zijde van Van der Werf voegt.
eerste burger,
. Hoe lang zal Leyden nog met 's oorlogs wreede rampen,
En pest en hongers nood zo deerlijk moeten kampen ?
Is 't nog geen tijd om ons te ontslaan van ons verdriet ?