Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
64 3e TIJDVAK : 1702—1795.
Hij, die het reeht heeft aan zijn zijde,
Vau geene gruweldaad bewust.
Leeft vreedsaam, vrolijk en gerust.
Leeft zonder zorgen t' allen tijden.
Maar die in weerwil van zijn deugd,
Die zich nog somtijds eens laat vinden.
Zieh durft een schelmstuk onderwinden,
Is nooit gerust, is nooit verheugd.
We] ingezien, waren dit brommende algemeenheden, maar zij
bevielen en gaven Huydeooper als treurspel-dichter een grooten
)iaara. In den Achilles gold vooral het volgende voor onverbe-
terlijk schoon. Patrocles spreekt:
/'Achilles, wreeder in zijn woede
Als hongerige wolf of leeuw,
Verheugt zich in ons bang geschreeuw,
Jïn kan, maar wil zulks niet vergoeden,
ó Wraakzucht! gramschap ! bittre haat!
Wat brouwt gij 't vaderland al kwaad !
Als vrienden zich van vrienden scheiden,
Wie zal den vijand in zijn woede dan weerstaan ?
Hierop geraakt hij in tweestrijd met zich zeiven , of hij Achilles
zal bijblijven of hem afvallen en bestrijden. Hij besluit tot het
laatste, en zegt:
»0 Vriendschap! wil 't mij dan vergeven.
De eer, de eer is mij veel meerder waard
'k Zal zonder eer hier niet op aard.
Al moest ik zonder vrienden leven.
De vriendschap wankelt in den nood,
De eer blijft ons bij zelfs na den dood.
Deze is onsterflijk, die kan enden.
Ik ga — enz.
Lucr. JFilh. v. Merken. N. 8. v. Winter.
Onder de beste treurspelen in franschen vorm, rekent meu het
Beleg en Ontzet der Stad Leiden, Jacoh Simonsz. de Rijk, Be
Camisards, Maria van Bourgondie, Louise d'Arlac, Sebille van
Anjou, Galonide van jufvrouw van Merken, beneven Monzongo,