Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. balt. huydlicoper. 63
Balth, Huydecoper,
Zoogenoemde fraaije plaatsen, vindt men bij vele treurspel-
dichters der 18 eeuw , en bijzonder bij Balth. Huydecoper, die
prijs stelde op de zedekundige toepassing in de tragoedie der
ouden, en nu voor de kooren of rijen eene soort van lyrische
alleenspraak in de plaats stelde. Huydecoper bragt daarmede
eene vertraging in de handeling, die niet antiek en niet modern
was, die geen navolging vond van eenig belang, maar tc midden
van veel gezwollenheid, ougriekschecn onhollandsche redekaveling,
als tamelijk gezonde en verstaanbare taal, ongemeen voldeed;
bijvoorbeeld, het zeggen van Arzases, in het treurspel van dien
naam.
ffStiet het lot mij van den troon,
't Heeft mij den rijkstaf, maar mijn deugden niet ontnomen.
De deugd weegt zwaarder dan een kroon.
Is 't mij gewijgerd, uwe stappen,
ó, Vaderen, in 't rijksgebied
Te volgen, daar ge een dwingland ziet,
Die mij zelfs op den nek durft trappen ,
Mijn deugden volgen de uwen naar.
En tarten onheil en gevaar,
't Klinkt heerelijk en schoon, dat ons de volken vreezen,
Zich buigende voor onzen troon:
Maar: van den troon beroofd , dien echter waard te weczen ,
Klinkt in mijne ooren ruim zoo schoon."
Vervolgens van zijn trouwloozen oom sprekende, zegt hij:
Doch gij, gij moet het meeste derven.
Gij mist uw deugd, ik slechts een kroon.
Maar weet, men kan wel zonder troon,
Niet zonder deugd, gelukkig sterven;
Gij zucht en zwoegt in slavernij,
Mijn ziel in tegendeel is vrij,
En vreest voor dwingeland noch wederwaardigheden.
Hij , die een rijkstroon missen kan,
Geen wetten volgt, dau die gestaafd ziju door de reden ,
Ontziet geen haat van een tiran
En Varennes, de dwingeland zelf, getuigt: