Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
62 3e TIJDVAK : 1702—1795.
in het spel waren, de rainnarij of zelf de meest onbeduidende
verliefdheid het geheel overschaduwde.
Een overgang van de oude, zoo men wil vondeliaansehe tot
de nieuwe fransehe manier, zien wij in Volleuhoven Broeder-
moord te Tranciane, in zoo verre althans, als hij den rei bewaarde
en de vertrouwelingen invoerde; voorts in Meijers Verloofde Ko-
ningsbruid, en in de beide treurspelen van Rotgans, die geheel
naar het fransche model vervaardigd werden, en hoezeer uitermate
koel en gezwollen, algemeen in den smaak vielen,
P, Langendijh. S. Peitama. J. de Marre. £. Verhoek.
Na het einde der 17 eeuw ging men op den ingeslagen weg
voort. Feitama, ^ien wij als moderne heldendichter reeds ont-
moet hebben, week ook in de tragoedie ten eenenmale van de
ouden af, en gaf Babrichts , Titus Vespasianus en Bomulus, alle-
zoogenoemde treurspelen waarin het tragisch element naauwelijks
tc bespeuren is , en die ook als drama's- ol' historie-spelen niet
meer voldoen. Een elftal tragoedien uit het franseh vertaald,
verkregen wij uit dezelfde baud en droegen bij , om ons aan
tooneelstukken te gewennen, waarin niet zoozeer tot medelijden
en deernis gestemd als wel wreedheid, bloeddorst, onverwachten
moord of boosaardige doodslag geschilderd werd.
De Julius Cesar en de Cato van Langendijk, dc Mareus Curtius,
de Jaeoba van De Marre, en de Karei de Stoute van Verhoek
waren alle in denzelfden trant, min of meer oorspronkelijk,
of door karakter schildering merkwaardig, maar toeh altijd van
dien aard, dat zij op fransche leest geschoeid, volstrekt niet
als treurspelen mogen beschouwd worden.
Wij die aan geen godsprakcn meer gelooven, en zonder iu dog-
matische geschilpunten te vervallen, moeijelijk partij kunnen
trekken van het noodlot of den invloed der hoogere magten,
missen een magtig hulpmiddel tot opwekking van tragisch
gevoel. Wij moeten ons behelpen met menschelijke beraadslagingen
door menschelijke beraadslagingen ondersteund of verijdeld, en
kunnen dus, geen eigenlijk gezegde tragoedie meer hebben. Of
daarom evenwel de nieuwere stukken, die eene oude benaming
behouden hebben, zoo verwerpelijk zijn, als somtijds beweerd
wordt, kurmen wij niet beamen, veel min nog dat zij, door toe-
nadering tot den griekschen vorm, eene betere werking zouden
verkrijgen op ons gemoed.