Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — o. c. p. hoepham. 59
Om niet te uitvoerig te worden, bepalen wij ons tot deze
proeve , en stappen, insgelijks beknoptheidshalve, van het nog
weinig behandelde hollandsche blijspel af.
Be Opera.
De opera vereischt dat wij er afzonderhjk over spreken. De
Itahanen, waren de eerste, die musikale drama's ten tooneele
bragten. De Orjeo van Angelo Politiano hond men voor het
oudste zangstuk; het dagteekent van 1480. De Nederlanders,
die toen uitmuntende zangers waren, en in de rederijkers
schouwburgen wel eens een stichtelijk of wereldsch lied deden
hooren, trokken nogtans, in het treur- of blijspel weinig partij
van de toonkunst; zij hadden in zoo verre geene dramatische
muzijk.
In Italië ontwikkelde zich deze kunstvorm na het begin der
17 eeuw, toeu Ranuceini de Bafne schreef, en Petri zich als
toondichter beroemd maakte.
Metastasio bragt de opera verder voort, en maakte deze
tooneeloefening tot eene nationale behoefte voor zijne landsHeden.
Bij de Engelschen vond het zangspel eenigen ingang ten tijde
van Gay en Addison. Bij de Duitschers trok men veel partij
van de kooren, en begon de opera met sommige herderspelen
van Opits reeds in de 17e eeuw.
De Franschen hielden dit voor een schadelijk voorbeeld van
barbaarschheid, en meenden dat men in hunne taal wel zingen,
maar geen opera kon uitvoeren. Nogtans onder het staats-
bestuur vau Mazarini begon men daaromtrent anders te denken,
en vond zelfs groot behagen in dagelijksehe voorstellingen van
het zanggezelsehap door Lulh en Quiuault tot eeu opera-personeel
vereenigt.
Droste, dien wij als vertaler van Homerus reeds vermeld heb-
ben, bevond zich destijds te Parijs, en zegt,in z\}iit Overblijfsels
van Geheugchenisse bl. 126.
Ik sag daer d' Opera, sangsehonwspel, dat voor desen
Placht in Italien alleen bekent te wesen,
AVaer in men singend spreekt, liefkoost, krackeelt en vecht:
Door LuUi , op de beurs des koninks opgerecht.