Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classische letteben. st. amandus. 55
streeks 627 het Christendom in de Nederlanden kwam verkondigen,
en voornamelijk in Vlaanderen, Braband en de Hespengou werk-
eaam was. Hij stierf 684.
Hoe Sente Amand bekeerde 't folc tusschen Gent ende Corteryke.
»Tusschen Cortryke ende Gent,
castidil) 't folc al omtrent,
ende brochter vele ten gheloove;
maer die menighe was so doove
5 dat sy niet wilden ontfaen
sine leeringe, no verstaen
der Euangelicn bediet;
nochtan en wildijs 3) laten niet
om des volcs salichede.
10 Hine ghinc van steden te steden
ende dooghde 3) pine ende groot eUende
van den menichen onbekende ,
so dat hi vulbrochte met pinen
dat 't kersten gheloove mochte seinen
15 beede t' Inghelmunstre ende t' Aerlebeke.
Ende weet dat doe niet langhe weke,
die van Corteryke senden schiere 4)
om Sente Amande, die goedertiere
was ende vul helicheden,
20 ende daden hem bidden met neerensticheden,
dat hi quam binnen der poort
predicken, ende orconden Gods woort,
ende leeren wilde de salighe wet
van hem, die an 't cruce was gheset.
25 Amand, die ootmoedich was zeere,
dancte Gode, onsen Heere,
met blider herten berde saen,
ende es rechte voort ghegaen
tote Corteryke binnen,
30 daer hi was ontfaen raet minnen,
ende ghedaen groote weerdieheide.
Nu hoort wat die helighe vader seide:
1) Catiidi, kastijdde (vermaande) hij. 2) Wildijs, wilde hij des. 3) Sooghdt
werkw. dughen (gedoogen), dragen, lijden, dolden. 1) Sthiere, spoedig, snel.