Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
JP
54 2e audv. 2e ged. 1100—1500,
De vrieiide, de sustre, maecten groet
seerl), en weende te' volle genoech.
Men droecli se ter kerken des morgens vroeeh!
Ende doe men de Messe sane voer hare,
10 stont op de lichame in de bare
ende vloeeh op te balken staen
van der kerken, also saen
als enech voghel gevlieghen mocht daer.
Ende als de liede dies worde gewaer,
15 die daer waren, so vlouwen 2) ghemene,
sonder die oudste suster allene
bleef daer met angste te haren onwille ; 3)
ende Kerstine, si bleef daer al stille
tot dat de Messe ut was bracht.
20 Doen dwancse de priester metter craoht
dies Sacraments, dat si daer neder
van den balken moest comen weder.
Christiaa kwam weder van den balk afdalen; doch zij was zwak eu
moest een weinig verkwikt worden. Toen zij vervolgens weder tot wel-
stand kwam, wilde zij onder de liede van erlrike niet langer verkeeren,
en vlugtte naar de woestijn. Van daar vloog ze rond op kerken en
torenspitsen, verdreef de booze geesten, die zich op zulke plaatsen
doorgaans bevinden , en gaf vervolgens eene vermaning tot het
volk, dat steeds de weldaden des AUerhoogsten vergat en den
Schepper niet wilde kennen.
Het tegendeel is waar : onze middeleeuwsche voorouders zechten
wel degelijk God te kennen en God te dienen; maar in hunne
eenvoudigheid begrepen zij, dat dit op andere wijze geschieden
moest dan langs den weg van Christina de Wonderbare, die der-
halve, reeds vdór de hervorming van Luther, haar invloed verloor.
Thans denken eenige Don Quixotten van het katholicisme den
eerbied voor het ongeloofelijke te herstellen; doch wat eenmaal
dood is, en in het midden der kamer als een hjk werd afge-
legd, komt, sedert de groote gebeurtenissen der XVI eeuw,
vooreerst niet weder terug.
Honderd jaren na broeder Gerart eindigde Gilles de Wevel te
Brugge het Leven van St. Amandus, patroon der Nederlanden, 1366.
Uit den laatsten schrijven wij het volgende af, na eerst opge-
merkt te hebben, dat Amandus, een Aquitanicr van geboorte,om-
VjSeer, geween, gekerm, 2) Vlouwen, vlieden. 3) Onwi/fe, ondanks zich zelve.