Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
CLASSISCHE LETTEREN. CHRISTINA DE "WONDERBARB. 53
Oudenaarde. Hij was een tijdgenoot van Maerlant, en in 1290
reeds bejaard. Behalve eene overzetting der Spreuken van Cato,
schreef hij de levens Eustachius, Werner ^ Agatha oxs. Catharina.
Omtrent ter zelfder tijd dichtte broeder Willem, in de abdij
van Afflïghem, het Leven mn St. Ludgarde, dat hij in 1260 voltooide;
zijn metgezel Gerart gaf een Leven van St, Catharina de Wonderbare.
Alle heiligen doen wonderen, maar Christina de Wonderbare
deed er meer en van veel sterker soort, dan men van Sanctinnen
gewoon is. De dichter, zoo het schijnt, was er zelfs een weinig
mede verlegen, en zegt daarvan in zijne inleiding:
ffGhly die dit leest seit weten wale,
dat dit puer waer es altemale ,
Want et hebben getnught die gaste, 1)
die so gewarech 2) sijn ende so vaste
5 dat si der waerheit nien souden afgaen,
al soudmen hen haer hoedt 3) afslaen.
Ik lie 4) dies oec, en et es waer,
dat vele, dies wi lesen daer,
boven der minschen verstenesse geet;
10 wantic dat voer waer wel weet,
ende ic dat mercke ende ic dat kinne,
dat hier vele gescreven staet inne
van deser heilegher creaturen ,
dat, na gemeinen loep der nature,
15 en geenszins niet geseien en mochte
weer , 5) dat men daer toe redene sochte;
maer God ons Seeppere vermaght al wel
dat boven natuer es en niemant el.*-
Na aldus zijne lezers gerust gesteld te hebben, gaat de dichter
voort en verhaalt het volgende geval, dat zeker nog al kras is :
[Et geviel so] met Gods gracien
dat si haer so uffendeC) in contemplacien,
dat si daer of wart so cranc
t si daerna starf eer iet lanc. 7)
5 Doen leid men den lichame in midden 8) al doet.
1) , menschen. 2) Gewarech, waarheidslievend. 3) Hoedt, spreek uit hoofd,
d. i. hoofd. 4) Lie, werkw., lyden, behjden, bekennen. 5) Weer, ware het. 6) Vf-
fende, te weten St. Christina oefende zich in contemplatiën, vrome overweging en
aanbiddingen. 7) Eer iet lanc, terstond. 8) in midden, in het midden van het vertrek.