Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
188 3e tijdvak : 1702—1795.
Koomt, dichters, voegt u zaem, dat Nederlandsch tooneel
Niet meer den vreemdeling nog d' inboorling verveel ?
Maar laat de zedeleer uw kuysehe regel weesen;
Wijst ondeugd staag veracht , ten minsten nooyt gepreezen!
En 'tzij Melpomene, u Neêrlands Helden toont.
Of dat de blijde lach in uwe zangen woont,
Poogt altijd dartelheid aan overvloed t' ontwringen,
En deugd en godvrucht zelv' , in spelen in te dringen!
Vertoont dan aan 't gemeeu Neptunus die ons voed,
En Mars bedreigend zwaard, dat onze grens behoed;
Toont Elora's bloemend rijk, Pomona's milde gunsten,
Den hoorn vau overvloed, den voedster aller kunsten,
Dat handwerk, wel beloont ook haast volmaaktheid vind.
Die rijkelijk betaald het oog dat haar bemint,
Wijst Ceres met de schoof, en hoez' in onze heiden,
Door arbeid graanen rees , die bliuken klaverweiden !
Toont dat de grootste winst kan zijn in kleine vis ,
Maar leer aan Klein en Groot, dat Vrijheid is gegeeven.
Om nut voor 't vaderland, en na de wet te leeven :
Hier door kreeg d' Unie band en magt en roem eu naam ,
Hier door wierd Nederland het pronkstuk van de Eaam.
Voorzeker goed gemeend, maar voor een gemengd publiek niet
duidelijk genoeg onder woorden gebragt.
O. Ch. Fr. Hoffham.
Hier boven, Deel 111, 110, hebben wij reeds melding gemaakt
van Otto Christiaan Erederik Hoffham ; thans komen wij op
dien geestigen schrijver en blijspel-dichter nog even terug, eu wel
om eene proeve te geven uit zijn Boerenschonwburg, een blijspel,
waarin hij het thema vau Alewijns Latona op nieuw bewerkt
heeft, en dus andermaal de rederijkerij der landlieden bespot.
In de Boerenschouwburg heet het, dat er, voor den heer van
het dorp en ziju gevolg, eene tragoedie zal vertoond worden. De
toebereidselen daartoe schetst de dichter in het eerste Bedrijf,
waarin de voorgrond van het tooneel, met logies en mindere zit-
plaatsen in boerschen smaak , tot een schouwburg zaal is toegestcld;
wat verder ziet men een tooneel met slechte schermen en een
opgehaald gordijn ; dit dieper tooneel verbeeldt eene straat in dc
stad Salamis.