Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — pietee, langendijk. 23
Omdat ik er een betere vertaling van zag. Mijn eigen vindingen
waren ook onnut;
Want de beste stoffen tot Treur- en Blijspelen waaren uitgeput.
Ik heb gezien dat ik wel twintig jaaren te laat in de waereld
ben gekoomen.
All' wat fraai is, vond ik vertaald. En word er een nieuw stuk
in HEranseh vernoomen
Dan vallen er aanstonds een vijf zes poëeten te gelijk op, die
de rijmkonst verstaan;
En eer een ander begonnen heeft, hebben zij altemaal al gedaan.
O. Z. van Haren,
Een geheel niet verwerpelijk tooneelspel, een stukjen dat men
even goed ten hove zou kunnen vertoonen als de Bivertssements
van Molière, danken wij aan Onno Zwier van Haren , en is getileld
Pietje en Agnietje of de Boos van Pandora. Yan Haren schreef
dit alleiiins beschaafde drama ter gelegenheid van het derde
eeuwfeest der l^trechtsche Unie, en zeer zeker zulk een stuk kan
morgen of overmorgen niet wel herhaald worden. Het is voor
ons gewoon schouwburg-publiek in zoo verre dood, en waarlijk
men mag het jammer noemen; want in dit gelegenheids-stuk
naar den smaak van omtrent eene eeuw vroeger , ligt naast
en bij de Doos van Pandora veel meer geest en poëzij, veel
meer dichtkunst, verstandig proza, muzijk , moraal en vader-
landsliefde , dan er thans bij soortgelijke gelegenheden verno-
men wordt.
Dat dit prachtig en in zijne zamenspraken zeer naïve en onder-
houdende tooneelstuk eerst in het slot op de Unie van CJtrecht
zinspeelt, was voor den oogenblik, waarin het verscheen, een groot
gebrek, en is het tevens voor onze:* tijd; want als zulke stukken,
om den verouderden vorm , hunne aantrekkelijkheid verloren
hebben, is het toch altijd veel gewonnen, indien zij del)egrippen
van vroeger dagen als een spiegel terugkaatsen, en alzoo tot ons
overbrengen.
Zoo verdienstelijk, als die Boos van Pandora mag genoemd
worden, is zij noch van de 18e, noch van de 19e eeuw; maar
hij leert ons in half mythologische taal , dat het destijds in ons
vaderland raet het algemeen belang geheel niet kwalijk, en ten
aanzien der tooneelpoëzij nog gebrekkig gesteld was. Uit die
slolregels laten wij er eenige volgen: