Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — pieteb, langendijk. 21
beide van der Hoevens de aristocraten van het blijspel, en dus
voorstanders van het franseh clascicisme van Pels. Zij vertaalden
zonder ophouden, en wat zij als oorspronkelijk uitgaven en ten
tooneele voerden, was grootendeels nagevolgd. Zoo ontstond de
Dwarsdrijfster en het Onbestorven Veeuwtje vau de Huybert, de
Schrandere Tooneelspeeters, de Verwaande Minnaar, de Rechter in
zijn eigen Zaak, de Belagchelijke Loterij en Het Koffijhuis van
Willem van der Hoeven , die niet weinig in platheden verviel.
Zijn naamgenoot Emmanuël schreef Be Waarzegster, die, met
eenige wijziging, welligt nu nog voldoen zou, zoo mede de
Hovenier door liefde, ofschoon een crispyn- en intrigue stuk, dat
dol vrolijk is, maar zich evenwel binnen de palen der eerbaar-
heid beweegt.
Schier alle fransche blijspelen werden vertaald, en zijn veel te
talrijk geworden, om er ons thans mede bezig te houden; veeleer
nemen wij hier eenige regels over uit Langendijks Spiegel der
Vaderlandsche Kooplieden , waarin eene toespeling op onze toen-
malige dramatische litteratuur voorkomt.
Gesprek tusschen Rijmer en Brnst.
Rijmer.
Als men het doen kan, moet men op zijn jaardag zijne vrinden
treffelijk outhaalen. Het geschied maar ééns in 't jaar.
Ernst.
Ja maar hier geschieden meer zulke gastmalen.
«
Rijmer.
Ik beken dat ik nooit in iemants huis zo heerlijk ben getraeteerd.
Maar ik heb somtijds aan een rijk en deftig paar wel een brui-
lofsvaars vereerd,
Waar voor ik in gezelschap van verscheiden voorname peëeten
In het Heeren logement in den Doe'en prinselijk heb aangezeten.
Het spijt me dat ik voor den Heer Lichthart geen verjaardicht
heb gemaakt.
Ik heb het wel begonnen; maar het is niet ten einde geraakt.
Ik wist het niet vroeg genoeg, cn daarom heeft het niet willen
lukken.