Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
52 2e tijdy. 2e ged. 1100—ISOO;
ende sonder troest ende sonder raet,
ende sonder vroude, dat verstaet.
Die vele vriende ghemaeet heeft,
20 wet, dat hi sekerlike leeft
ende bewaert es wel ter eure
in enen vasten stereken mure ;
want dese hulpen den man
daer hem gheen ghelt ghehelpen en can.
25 Yriends troest es beter meniohfout
dan ghesteinte, süver oft gout;
want goede vriende men eu soude
gheliken lilvere noch goude. 1)
Bi vriende sal men gheerne wesen ,
30 si doen droeve harten ghenesen.
Salomon doet ons bekint:
die ghetrouwe vrienden vint,
dat hi vint enen scat.
Wats beter, seght mi dat,
35 oft wats beter mijn ghemic, 2)
dan te hebbene een ander ic
daer ic mede spreke clare
oft met mi selve ware,
ende mi gheeft troest ende raet
40 alst mi noedelike staet, 3)
ende miere herten droef heit stelpt,
ende mijn vernoy é) draghen helpt?
Vriende maken ende houden
ende altocs menichfouden
45 es beter vele, sekerlike,
dant ware een conincrike;
want ongeminde lantsheren
hebben dicke met onneren
verloren lant ende leven:
50 daer die gheminde staende bleven.*
Marlijn van Thorout. Willem en Gerart van Äßighem. Gilles de Wevel.
Martijn van Thorout leefde in de abdij van Eenhamme, bij
1) Goede vriende, zij zijn niet te vergelijken, maar veel voortreffelijker
dan zilver en goud. 2) Ghemic, doel. 3) Noedelike staet, wanneer ik er de
meeste behoefte aan heb. 4) Vernoy, verdriet