Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — pietek langendijk. 11
ernstigeii arbeid, schreef zelfs voor de haarlemsche rederijkers, die
eigentlijk geeu rederijkers meer waren, hoogst deftige en vervelende
Jaardichten., en leefde niet zoo uitsluitend voor het blijspel,
als men zich verbeeldt. Evenwel als een verstandig waarnemer
der dwaasheden van zijn tijd hield hij den geesel der satyre
bestendig in de hand, en gaf in 1720 zijn Wederzijds Huwelijks-
bedrog , ziju Quincampoix of de Windhandelaars en zijn Harleqnin
Actionist, alle oorspronkelijke, blijgeestige en hekelende blijspelen,
zoo waar en zoo treffend, als er tegen de eigenaardige gebreken
van nieuweren tijd in ons land nog niet gemaakt zijn.
Nog in 1720 voegde Langendijk bij zijn tooneelarbeid vrij wat
ernstige poezij, en was naauwelijks den mannelijken leeftijd ge-
naderd , of zijn dichtvuur verdoofde, en zijne vrolijkheid nam
met een huwelijk haar einde.
De Bedriegerijen van Cartouche, een blijspel naar het franseh
in 1732 vervaardigd, was, voor zijne vrienden, een bewijs, dat
hij somtijds nog aan den schouwburg dacht.
Meer dan 26 jaren hield Langendijk zieh vervolgens met
vaderlandlievend Mengeldicht onledig, schreef eindelijk nog
drie tooneelstukken, eerst na zijn overlijden in het licht ge-
komen , en die wel eens de vraag deden ontstaan, ot de smaak
der dichters er met de jaren wel op gebeterd was; immers
zijn Papirius of het Oproer der Vrouwen binnen Romen zou zonder
strenge censuur geen toegang meer vinden tot den schouwburg.
De Xantippe is in zijne bewoordingen insgelijks plat en grof, doch
de Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden heeft geen dezer gebreken,
en doet sleehts wenschen, dat hij in den trant van dat stuk
meerdere eomediën mogt geschreven hebben. Twee doorbrengers
sturen hunne handelszaken in de uiterste verwarring, en zoeken
hunne vaders, wier kapitaal zij verkwist hebben, in een oudman-
nenhuis te plaatsen, juist toen deze, van alle middelen beroofd,
door een gelukkig toeval weder aan een groot vermogen geraakten,
en hunne kinderen, die natuurlijkerwijze berouw hebben, ander-
werf gelukkig kunnen maken.
Zie hier intusschen eene kleine scène tusschen Rijmer en
Losbol, waarin de advokaten eens even bij de ooren worden
getrokken.
Rijmer.
Het spijt mij, dat gij zoo in de naarheid zijt: ik wil u helpen
uit den nood.