Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
10-1. 3e tijdvak : 1702-1795.
Kam. Heur lierabd dat sleepte niet; ze heid niet iens 'eneegen.
Joc. 't Komt zoo in 't rijm te pas. Kam. Dat rijm is niet ter deegen.
Jochem zingt.
Hij zei ik dankje lieve mensje,
Nu had ik nog wel een klein wensje.
Je weeter wel wat ik zeggen wil, moer,
Mijn trekkebekje, mijn duifje, mijn hoer.
Kam. Hoer? hoer? 't Is een pasquil, hoe durfje 't doen ? zeg op!
Joc. 't Komt zo in 't rijm te pas. Kam. Stokslaegen op je kop.
Jochem. 't Komt zo in 't rijm te pas.
Kamacho geeft Jochem slaagen,
Daer beest, dat 's veur je rijmen,
't Komt ook in 't rijm te pas.
Jochem nedermllende roept.
Help ! help ! ik zal bezwijmen!
Och ! 'k zie daar volk. Help! help !
Hoe dat Blijspel afloopt is te raden, maar niet zoo aanstonds
te doorzien; om de geestige bewerking is het ook beter, dat men
het leest, dan dat men, met een paar woorden, inhoud en uitkomst
verneemt, en daarom laten wij, voor het einde, het gordijn
vallen, slechts met deze bijvoeging, dat Langendijk het karakter
van Don Quichot nog ruim zoo goed als dat van meester Jochem
geteekend heeft.
In de Zwitser of het Wederzijds Huwelijks-bedrog, dat spoedig
volgde, gaf Langendijk het karakter van een burger-edelman, die
zich, zoo als in Nederland meer plaats heeft, door een Duitscher laat
foppen. De zucht naar staudverheffing , een tamelijk algemeen en
sedert 1712 nog aanmerkelijk toegenomen gebrek, kreeg kort
daarna hare beurt, en werd in Krelis Louwen of Alexander
poëtenmaal, is het niet met de allerfijnste scherts, voorzeker toch
met veel geest en luim, op vrolijke wijze bespot.
Be Wiskunstenaars of H gevlugte Juffertje is dergelijk eene grap,
levendig, snaaksch, vol comische invallen, hier en daar misschien
met een woord, dat men legen een ander zou wenschen te ver-
wisselen , maar ter geener plaatse afdalende tot gemeene, dartelheid
of kwinkslagen, die de zeden beleedigen.
Langendijk had eene groote gemakkelijkheid van arbeiden; met
Herman Angelkot bewerkte hij de Cato van Addison en voorts de
Julius Caesar en de Cato van Dechamps. Hij ondernam nog meer