Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
188 3e tijdvak : 1702—1795.
Door zeker vaers het geen me sehielijk in de zinnen
Quam vallen, 't slaat heel raar op n en op nw minnen.
Ik zal 't eens leezen. . . Kam. Maer ik heb niet langer tijd.
JocHEM. Wel hoe, zo haestig ? 'k denk gij hebt nu uïtgevrijd!
Kam. Maer zeker Jochem, 'k heb gien tijd om nou te praeten,
JoCHEM haalt papieren uit zijn zak.
Ik heb een Bruiloftsdicht. Ka. Voor mij ? goed. J. Boven maaten:
Maar twijffel je ? Kam. 'k Vraeg niet of 't goed is , ik weet 't wel
Maer'k heb nou juist gien tijd. Joc.'t Is maar van vijfthalf vel,
Ik bidje hoor. Kam. Ei broer!
Jochem. 'k Zal 't gaauw eens voor je leezen.
Kam. Dat hiele Dicht? gans bloed! wel dat ken nou niet weezen.
Ik moet de bruid eens.... Joc. Hoor een regel acht of tien;
't Begin is wonderlijk. Kam. Lees op ! als 't moet geschiên.
Jochem. 't Moet eerst gekorrigeerd: want ziet zen leven is
Een Dicht terstond niet goed, dat eerst geschreven is.
Kam- Wel wat brnyt mij dat? ei! 'k bid datje gaauw begint.
Jochem. Ik weet wel dat uw bruid de Poëzy bemint.
Kam. De duivel moet den vent met zijn gedichten haelen.
Jochem. De duvel zou mij daar niet heel veel voor betaalen,
Hij is de bruigom niet. Kam. 'k Wil hier niet langer staan,
Mijn bruid die is niet in .... Joc. Wagt, wagt, zo vang ik aan.
Jochem leeü.
Een zeker bruiloftsdicht, ter eeren van d'eerzamen ,
En zeer diskreeten, eu tot veele ding bequaamen
Kamacho, zeer geleerd gelijk een Kikero.
De zoon van Pedro Lope, en Guurtje Knuppelstro,
Die nu de Bruigom is, met 't ciersel aller maagden,
De pronk van Remi, die aan iedereen behaagden,
Quiteria genaamd, getreeden in de trouw,
In 't jaar van emme, de, ce, ikze .... K.vm.'k Bidje, vouw
't Gedicht maer aanstonds op, 't is wonder wel verzonnen,
'tis mooij 'erijmd. Hadie. Joc. Wel 'k heb nog niet begonnen,
Dat was het hoofd nog maar. Kam. Och waarje al'an de staert!
Jochem. Het dicht dat is gemaakt puur of je een keuning waart.
Je hebt 'er in van al de goden, en godinnnen.
Van keizers, keuningen, van harders, harderinnen.
Gut kereltje, gij zult staan kijken als Piet Snot.
Kam. Heb jij nou al 'edaan ? Is dit nou 't end en 't slot ?
JocHeM, Wel neen, 't begin zal ik u datelik doen hooren.