Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
tleter langendijk. ö
»Puf nou Poëetjes, 'k ben de baas van 't gansche land'
i/Puf Salamanka, met uw alma akkademi.
ffik Miester Jochem, hoofdpoëet van Santé Remi,
ffin 't landschap Mancha, maak mijn rijmen aanstonds weg.
(/Sonnetten in een uur. Zeg, Rederijkers, zeg,
//Wie zou 't mij nadoen? En mijn beste referijnen ,
tfAVel honderd regels lang, (het zal wat wonders schijnen)
ffDoe 'k in een halven dag: maar 'k heb natuur te baat.
*Daar Lope Vegaas, en Quevédos geest voor staat,
/^Help ik 'er deur, ja 'k weet 'er fouten aan te wijzen.
A-Dat ik prijs, zullen al de boeren met mij prijzen.
//Die mij te vrind houd, maak ik een volmaakt Poëet.
*Ik rijm terwijl ik slaap, ik rijm terwijl ik eet;
//En op de brillekiek bedenk ik mijn rondeelen.
v't Is alles geest, een aar moet 't uit de boeken steelen ;
//Ik niet, schijt boeken, 'k heb de kunst hier in mijn kop,
/i'Ik ben geheel doorwiekt van zuiver hengste sop;
//Ja 'k ben poëet zelfs in mijn moeders lijf gebooren.
Sinjoor de Bruidegom, koomt gij mij hier te vooren?
Kam. Wel Miester Jochem heb jij ook mijn Bruid gezien?
Jochem. Ze is bij de Muzen op Parnassus berg misschien.
Kam. Wat is dat voor een berg ? wat of je al uit zult slooten.
Jochem. Die Muzen en die Berg zijn in mijn brein besloten.
Kam. 'k Verstae dat niet; ik vraeg of jij mijn Bruid niet weet?
Jochem. Gij vraagt mij als een gek : ik andwoord als Poëei.
Kam. Wat schortje Jochem? benje dol? of benje dronken?
Jochem. Met uw verlof, jij hebt mij niet een zier geschonken.
Kam. Ho ho' nou merk ik 't al; je zelt licht moeijlijk zijn?
Jochem. Wel ja, jou Kok, die Waal, zei dat men hier den wijn
Als water schenken zou, en nou ik ben gekomen.
Heb ik nog wijn noch Waal, noch niet een brui vernomen.
Ik zal dien rotzak weer betaalen voor dien trek.
Kam. Hij heit zijn boodschap dan niet wel gedaen, die gek.
Jochem. Ik denk je zelt mij ook tracteeren ?
Kam. Wel zou ik niet ? je zelt je keel ook helder smeeren.
Maar zeg, is jou mijn brnid raet Laura niet ontmoet?
Jochem. Ja tog, ik heb de Brnid daar even nog gegroet.
Kam. Wie was er bij ?
Jochem. Zij had haar speelnood Laura bij 'er.
Kam. Zag jij Bazilius dan niet, haar ouwe vrijer?
JocnEM. ó Neen geen menscb. Ik had in d'zin haar dit gedicht
Eens veur te leczen: maar 'k vergat toen juist mijn plicht.