Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS DER NIEUWE LETTEREN.
poezij.
Tooneeldiehters.
Gedurende de 17e eeuw viel de rederijkerij, en kwam het Clas-
sisehe tooneel op, evenwel tot geene noemenswaardige hoogte
dan alleen te Amsterdam, waar men een vasten sehouwhnrg
bezat, en tevens een publiek vond, talrijk en afwisselend genoeg,
om steeds eene menigte kunstvrienden in zijn midden aan te
treffen. Spelers en muzijkanten, ja zelfs poëten kwamen toen
als uit den grond op, en niet zelden veel meer dan er noodig
zijn. Onder de dichters waren er weinige, die bij gemis van
voldoende aanmoediging zich uitsluitend aan de dramaturgie
konden toewijden, iets, dat nogtans tot meerder volmaking dier
kunst wenschelijk ware geweest; want nu had men of met een
gestadig dilettantisme of met schrijvers te doen, dien het aan
opvoeding, aan ondervinding, aan omgang met de beschaafde
wereld, aan litterarische bekwaamheid en aan smaak ontbrak. Zoo
wel deze als gene deden veel kwaad, en vielen nu eens in de
tragische grofheden van Jan Vos, dan weder in de platt« en dik-
wijls meer dan boertige blijspelen van Bredero.
Toen nu de maat vol was, Hooft en Vondel uit de mode
raakten en de buitensporigste stukken de overhand verkregen,
schreef Andries Pels zijn Gebruik en Misbruik des Tooneels, en
streefde met zijn kunstgenootschap Nil VoUntibus arduum naar
eene volkomene hervorming van het treur- en blijspel. Dat deze
eenige verbetering noodig hadden, is onbetwistbaar; doch het
stelsel, dat Pels in praktijk zocht te brengen, was slechts eene
ontzenuwing van het bestaande, en waarvoor hij bloote vertalin-
gen naar het Franseh in de plaats stelde.
In Vondel berispte hij de dramatische behandeling van bijbel-
sche onderwerpen, in anderen de toespeling op staatsgebeurtenissen