Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
50 ïe iijdv. 2e ged. 1100—1500.
»Eest oec dat diernenl) scouweu
iets sunderlings ane scone vrouwen,
si werven daema ende poeghen
hoe» si des ghewiiinen moeghen.
25 Dit nes 2) behoerlec twint.»
jfSelke meestre oec ons leren,
dat prinschen ende lantsheren
seien hebben, des seker sijt,
altoes sunderlinghe abijt,
30 daer men se bi kennen sal
onder die andre overal.
Gheestileo personen, des sijt vroet,
of die heffen 3) der kerken goet
en seien gheen abijt draghen
35 daer si der werelt met behaghen ,
node hem oec setten te wapen 4)
gheKjk riddren ende seiltknapen.»
^In den cledren mach men selc stont 5) kinnen,
wat dat herte hevet binnen:
40 gaet men ghescoert oft ontnayt,
men seit dat herte leit verdrayt,
draeght men oec paruren alsoe,
die den persoen nien horen toe,
soe seit men: het heet een dwaes.»
Van quader lieäe Ohesekchapen.
Vriendschap quader menschen sal
elc mensche vlien overal,
soe dat hi niet en werde met
horen venine iet besmet.
5 Met wolven woont met wolven huult;
die appel oec gheerne vervuult,
die bi rotten appelen leght.
Dits menech werf gheseght,
daer bi sit daer bi leert.
1) Biernen, deernen, meisjens. 2) Nes; en es, te weten dat is niet.
3) Heffen, in leen houden, in gebruik hebben. 4) Wapen, geestelijken zullen
geene wapens voeren, niet ten oorlog komen, ook geene toumoijeu bijwonen
of wereldsch gekleed gaan, 5) Sele itonl, aanstonds,