Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij, — onno zwiee vä.n haken. Gij hebt alleen de dood te waehten, Der Volk'ren trouw zal niet verzaehten. Een vorst die met sijn' eeden spot! 179
Sij gaan! Granvelle zal s' ontvangen : En Alba dorstig naar Gebien, Toont reeds Philip dat sijn belangen Is, Nederland verslaafd te zien ! Dat Onderdanen, maat nog wetten. Aan hunne Vorsten mogen zetten ; Maar blindling moeten ondergaan, Al wat de wreedheid van Tirannen , Al wat de heete lust gespannen Voor hunner Meesters oog deê staan!
Daar spoeit de Helsehe Raad te zamen! Met Alba's Nijd , Grauvelle's Wraak, En staatkund' ongewend aan sehamen. En Rechters hier in eigen zaak ! Geestdrijverij koomt aangevloogen ! De Dweeperij, met scheem'rend oogen, Bestierd des Konings pen en hand; En 't ijslijk Vonnis wierd gegeeven: «■Laat niemand in dat Land meer leeven. En laat de Zee bedekken 't Land !"
In de tweede zang heet het:
Zie reeds Oranje bijstand leenen, 6 Droevig land, bijna woestijn? Daar God en vrijheid is verdweenen. Daar hel en dwang bewoonders zijn ! De dag als alles schijnt verboren , Als vorsten weig'ren u te hooren. En ieder uwe klachten schroomt, Als wanhoop heerscht in ziel en zaaken, Die dag zal uw verlossing naaken 6 Nederland! Oranje koomt.
Oranje en vrijheid doen herschijnen