Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
17Ö 3e IIJDVAK ; 1702—1795,
ia onze dagea welligt nog meer bewonderaars aantreffen, dan
in het einde der 18de en het begin der 19de eeuw , toen men uit
overdrijving en brooddronkenheid zich door de Eranschen liet
uitleggen, wat eigentlijk vrijheid was.
Gewis, de tintelende cn vurige poëzij van Onno Zwier is een
hymen op het vaderland , eene prachtige improvisatie op hen,
die het vrij onderzoek voorstonden en in het nassausche stamhuis
een plegtanker zagen voor allen, die hunne zelfstandigheid lief-
hadden ; nogtans dit schitterend Oranjelied, deze eerekrans voor
onze soldaten en matrozen, zoo het dan geen epos wezen moge,
is echter geene kruipende vleijerij. Waar de een of ander zich
vergrijpt, waar Lumey de roomschen mishandelt, waar Maurits,
naar het inzien des dichters, misschien gematigder had kunnen
wezen omtrent Oldenbarneveld, daar spreekt hij zijn gevoelen steeds
dichterlijk, en , zooals het grooten dichters eigen is, regt eerlijk uit.
Zijne Geuzen kregen daarmede eene voortreffelijkheid te meer. —
Maar het wordt tijd, om eenige regelen over te nemen uit een
der schoonste gedichten van de 18de eeuw, en dat men liefst
in zijn geheel moet nalezen.
Beginnen wij met het begin van den opstand:
Reeds ziet de Scheld' op hare stroomen.
De bloedig' Inquisitie Vlag,
Reeds ziju de Rechten weg genoomen
En Wetten doof op uw geklag!
d'Onweetendheid breekt uit in moorden,
Haar reedenen zijn zwaard, en koorden,
De houtmijt gloeijt aan alle kant!
De Godvrucht en Geleerdheid vluchten!
d'Inwoonder stikt de bange zuchten,
Elend', en schrik, vervullen 't land!
Maar welke zijn die stille Mannen,
Die Brussel met verbaasdheid ziet?
Uit hunnen gang is vrees gebannen.
De Vrijheid is 't die hen gebied!
Brengt, Zang-Godinnen, nieuwe bloemen,
En wijl de Vrijheid zal benoemen.
De hoofden die gij eieren moet;
Laat eene straal, om hen te kroonen,
In mijne Zangen zig vertoonen
Van uwen Goddelijken gloed!