Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classische letteuen. jan de klerck. 43
Broet oft spise,"wildijt weten,
daer ghi eens ane hebt ghebeten,
en steet int scotele niet weder,
10 maer legget vore u neder. •
Als enen groeten here gheniedt 1)
dat hi u sinen nap biedt,
so drinct hoefschelec ende ghiet dat
daerin blijft in een ander vat,
15 ende spuelt den nap al onghelet
eer ghine weder vore hem zei.f
Ten aanzien van dagelijksche gebruiken treedt de Dieésc/te Doc-
trinael nog meer dan Der Leken Sj^ieghel in bijzonderheden* Hij zegt
het volgende over
Kleeding.
ffMen sal den lichame oec niet sieren
allene met scoene manieren,
maer met cuischen clederen alsoe,
na dat dien staet horet toe;
5 middelheit in goede wise,
soe dats te vele nien 2) gherise,
want al te vele, des sijt vreet,
en was orber noyt noch goet;
want sonderlincheit es ene onmate
10 bringen inne grote ombate. 3)
Landsheren ende prelate,
ende liede van hoghen state
oft van hogher gheboert,
wet, dat hem wel toe hoert
15 snverlec abijt, des sijt vroet,
bat dant ghemeine lieden doet.*^
ffEest dat een groet here maect
een snnderlighe cleet wel gheraect, 4)
eens dorpers 5) sone sal des ghelike
20 hebben wille is hi rike.y
1) Gheniedt, behagen heeft. 2) li^ien, niet en. 3) Omlate, onheil, ramp.
4) Gheraect, schoon. 5) Dorper, boer.
LEIDDRAAD TOT DE GESCH. DER NEDERL. LBTXERK. 5