Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
172 3e tijdvak: 1702—1795.'
De koning valt van zijnen zetel
En wordt een handvol asch en stof.
Gij, Gij alleen, oneindig Opperwezen !
Gij, Vader en Monarch van al wat was, en word,
Hebt geen verandering te vreezen,
Noch dat uw' schepter zij verkort.
d' Oude eeuwen, die voor 't menschdom gantsch verdwijnen
En zij, die zullen zijn in later tijds-gewrigt,
ó God! die roept ge, en zij verschijnen
Te zamen voor uw aangezicht.
Gij ziet hen voor uw zeetel henen drijven ,
Als kielen, langs de zee genoopt door wind en vloed;
De eene is bekroond met vrede-olijven,
En de andere bevlekt met bloed.
Gij hebt deu tijd van de eeuwigheid gescheiden,
Gij hebt zijn vleugelen met uwen band gewrogt.
Opdat hij niet te lang verbeiden ,
En niet te snel vervliegen mogt.
Het noodlot zit geknield voor uwe voeten.
En leest in 't heilig boek uw onweerstaanb'ren wil :
Maar, als uw' oogen het ontmoeten,
Verandert alles, of staat stil.
Daar 't Eeuwig licht een zee verspreid alle uuren
Van heil en van geluk uit 's Allerhoogsten schoot,
Daar kan geen rouw, geen droefheid duuren,
Daar vlugt de smart, daar sterft de dood.
Schets van een Ode op 't Loo.
Wat schouwspel treft op 't onverwagtst mijn zinnen '.
Of word ik weer ontvonkt door 't vuur der Poëzy ?
Of zijn er warelijk Godinnen
Die wond'ren doen door toverij ?
Het dorre veld, de onvrugtbre zandgewesteu
Daar 't uitgeteerd gebrek zijn woonplaats heeft gestigt,