Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
POEZT — TltlEM VAN HAEEN. 171
Vlugt dan , reis vrij naar afgelegen staten,
Zeil door de middelijn naar 't verre Zuiderland;
Hun denkbeeld zal u nooit verlaten ;
Het staat, bet waeht u reeds op strand.
De droefheid is gelijk aan wreede dieren,
Verwoeder dan een leeuw, in netten stijf verwart.
Doorknagende, als een worm , de nieren,
Verseheurende, als een gier, het hart.
Wie koomt daar aan, vermoeid , en neergebogen ?
Zijn wenkbraauw is gelijk aan 't ingaan van de nagt;
De glans der maan is in zijne oogen ;
Zijn kruin is 't zwerk met sneeuw bevragt.
't Is de ouderdom. Waar mag hij toch op wijzen?
Wat teekend hij daar gints met zijnen vinger af?
Wat hoop van aarde doet hij rijzen ?
't Is 't eind van alles ; — 't is het graf.
Hoe veelen is nog min geluk besehoren ,
Die de ijzere armoe fel met scherpe tanden bijt.
Die nagt en dag het kermen horen
Van 't teeder kind , dat honger lijd.
Heeft de aarde dan geen voedsel voor ons allen?
O Hemel ! .. .. and'ren prangt een ligchaams kwaal, en doet
Hun 't leven onverduurbaar vallen ,
In 't midden van den overvloed.
Zomwijlen rukt, voor 't eind van uwe dagen ,
Fortuin uw staat ter neer, gelijk men in het woud
Een hogen eik omvergeslagen ,
Na 't woeden van den wind, aanschouwd.
Dan wordt een dwaas op uwen stoel verheven,
't Geweld verwoest uw werf; de laster verft uw kleed ;
Geen vriend durft zich naar 't huis begeven ,
Daar 't bleek gebrek den vloer betreed.
Wat is de mensch, hoe magtig, hoe vermetel ?
Genaakt het uur, al staat een heir rondom het hof,