Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
170 2e tijdvak: 1703—1795.
En Cicero voor 's waerelds Heeren,
Toen Eome nog de kroon op had.
O moeilijk werk, benaanwde en pijnlijk' nnren!
Ze is maar een schets, deez' roe, waarmeê men u kastijd.
Der slagen, die g" eens zult verduuren
Van 't stuursche lot, in later tijd.
Wat open veld verschijnt daar voor ons oogen?
O jongeling, hoe werkt uw geest, hoe kookt uw bloed!
De driften , in het hart gevlogen,
Ontsteeken een' ondoof b'ren gloed.
Jaa! goot gij dan de onafgepeilde stromen
Des oceaans daar op, gij bluschte 't vuur niet uit:
Hoe zal de reden het betomen ,
Zij, die haare oogen pas ontsluit ?
Gelijk Aurore, in 't oosten door-geblonken,
Jaa nog veel schoonder staat de wellust in haar praal.
Haar adem is de pest; haar lonken
Verdelgen, als de blixemstraal.
In zulk een strijd ziet gij de dagen klimmen,
Gelijk het fris gebloemt zich opheft in een tuin.
En word een man maar ach ! wat schimmen
Omcingelen op nieuws uw kruin ?
Nu vlugt de slaap reeds in den vroegen morgen,
Jaa, zomtijds heeft de nagt geheel voor u geen rust.
Vermoeden , vrees, wantrouwen, zorgen,
Verdoven kennis, ijver , lust.
Nu ziet ge eerst klaar de broosheid aller dingen;
Hoe min het wuft geluk naar breidel hoort en toom;
En hoe de staat der stervelingen
Gelijk is aan een vlugge droom.
Terwijl de vreugde u bloemen schijnt te geven,
Ach ziel doorgrievend nieuws ! ontrukt u 't lot een' vrind,
Een vrouw , beminder dan het leven,
Of 't waardste pand, het liefste kind.