Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — "willem van hauen. 169
Beletten om zieh ooit te ontroeren.
Voor 's lands belang en voor 't gemeen.
Of laat de vrees, met mag're en nare wangen
't Hart der regeerderen doen sidderen van schrik ;
En , als het pluimgediert, doen hangen
In een' met list gewrochten strik.
O Charidas! gij znlt met Codrus leven ;
Gij zult, van Decius en Regulus verzeld,
Voor altoos op de vleugels zweven
Der Faam, als een' doorluchte held.
Geene armoe, geen geweld zal u doen bukken,
Al rukte de Opperheer de wereld van haar' as ,
Al brak deez' ronde kloot m stukken.
Gij bleeft dezelve Charidas!
Wat baat het goud in de uiterste oogenblikken,
Wanneer de bleeke dood een ijz'ren schepter zwaait,
Verjaagt het dan de nare schrikken,
Waarmede 't dood-bedde is bezaait?
Hei Menschelijk Leven.
Helaas! helaas ! hoe vlieden onze dagen ,
Hoe spoed zich ieder uur met onzen luister heen !
Hoe llaauwe vreugd! hoe bittre plagen!
Hoe min vermaak, hoe veel geween !
O dierbaar perk van drie tot zeven jaren,
Als ieder voorwerp 't oog bekoord, het harte streelt!
Och of ze zonder einde waren,
Als alles lacht, als alles speelt!
Beminlijk kind! speel, nuttig u deez' dagen.
Want 's waerelds grootheid schaft aan ons 't genoegen niet,
Dat u, door uwen houten wagen,
Eu door uw kaarten huis geschiet.
Haast zal men u door strenge meesters leeren,
Wat taal Demosthenes verkonde in Pallas stad,
leiddkaad tot de geschied. dek nedekl. letierk. III. 15