Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
168 3e TIJDVAK: 1702—1795.'
Het mag alleen aan groote liên gebeuren,
En niet aan elk die wil, om ramp en tegenspoed
Geleên voor kerk of land , te keuren,
Gelijk een onwaardeerlijk goed.
Langs zulk een' weg zijn onze waardste panden
De vrijheid van gewisse, eu de oppermagt der wet.
Door onzer vad'ren dapp're handen.
Op Neêrlands hoogen stoel gezet.
Op deze wijz' , deén zij, ten strijd getogen ,
't Gelukkigst lot voor hun nakomeling ontstaan.
O dat geen snooden ooit vermogen
Dat weêr te gronde té doen gaan!
Van zulk een' ramp zie hier het ware teeken;
Wanneer men eerst zich zelv' bezorgt, en dan 't gemeen,
Wanneer men wetten durft verbreken ,
Of ongemerkt laat overtreên.
Ja, zoo de wet, in plaats vau te regeren ,
En de eenige vorstin te zijn, van haren troon.
Geen goed beloont, geen kwaad kan weeren.
Ten spot der stoutsten zit ten toon;
Dan moet de deugd, de waarheid en de reden.
Als zonder steun en heil zich buigen voor 't geweld.
Terwijl de woeste en boozo zeden
Met aardsoh geluk zijn vergezeld.
Wie smeedt om zulk een' bajerd te doen woelen
Dien rukk' de hemel vroeg van dezen aardkloot heen.
Dien doe hij vroeg de straf gevoelen,
Verrad'ren eigen en gemeen.
Laat and'ren 't goud ! laat and'ren om geschenken,
Of grootere ambten zich vergrijpen in hun pligt.
En spreken, handelen eu denken,
Naar 't wenken van een trotsch gezicht.
Laat de eigenbaat eens ieders hart vervoeren,
En , zonder 't minst gevoel, gelijk een' kouden steen,