Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
542 3e tijdvak: 1702-1795.
De Hemel zegent overal
Den diksten troep en 't grootst getal.
Ontaarden! waarom zijn dan voortijds onze vad'ren,
Met eerlijk bloed aUeen gewapend in hunne ad'ren ,
Ontbloot van krijgsvolk en van geld.
Met afgemaakt door 't Spaanseh geweld?
Om dat hunn' ed'le ziel , langs 't pad der eer gedreven ,
De Godsvrucht en de trouw meer schatte dan het leven ,
En, door hun deugd , des Hoogsten hand
Deed gunstig zijn voor 't vaderland.
Het heilig woord van eer werd niet door hen geschonden ;
Zij braken schaamteloos geen plegtige verbonden,
Noch tergden door een loos beleid
De godlijke regtvaardigheid.
De tijd, de wreede tijd, weet alles te ondermijnen ;
Hij deed onz' oudren deugd met hunnen aêm verdwijnen.
O dat geen laffer nageslagt
Door ons nog worde voortgebragt!
De koopman, wetgeleerde , en priester en regeerder,
Elk schuldig even zeer, hoe magtiger boe meerder,
Elk rukt een steen uit dit gebouw
Der eertijds aangebeden trouw!
Men had met dit geslagt geen Alva doen bezwijken ,
De zege niet behaald op grote koningrijken.
Noch Nieuwpoorts duinen met het bloed
Der helschc dwinglandij gevoed.
Geen Tromp, geen Ruiter had, hoe dapper ook, genoten ,
De heerschappij der zee met Neerlands oorlogsvloten.
Indien ze op 't vlak van Nereus kolk
Verschenen waren met dit volk.
Van hier! vau dat gebroed het oog dan afgeheven!
Een andere eeuw aanschouwd, ten voorbeeld opgeheven '
De aloude dapperheid en deugd
Geprent in 't hart van onze jeugd!