Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
164 3e tijdvak: 1703—1795.
Het zij hem eene kiel langs de onafmeetbre baren
Den aartkloot ommevoert, en, op den oceaan,
Hem dan ten afgrond, dan ten wolken, op doet varen ,
Naar willekeur van een' orkaan.
't Gewest van Juba voedt geen tijgers geene slangen.
Wier razernij , wier gift hem te beduchten staat;
De zon brandt ligtelijk; geen dorst zal hem bevangen.
Een bron ontspringt alwaar hij gaat.
Zijn vaartuig heeft geen bank te vreezen, geene rotsen.
Waarop, in weerwil van des besten stuurmans vlijt,
De boozen met hun list aan duizend stukken klotsen,
En daar zijn deugd hem voor bevrijd.
Niet meer zal hem de haat, of nijd der dwazen schaden.
Hun raadsbesluit is rook, hun toeleg ijdle wind.
't Gelukt hun slechts een schat van schande op zich te laden
Terwijl men hem nog grooter vindt.
Al was zijn zuiv're hand gekeetend : al verschenen
De stralen van de zon niet meer voor zijn gezigt.
De Almagtige ziet door den muur des kerkers henen
Yan uit zijn ongenaakbaar licht.
Zijn onweerstaanbre wil weerhoudt de dwingelanden.
Al is de dolk ontbloot, al wordt de slag verwagt.
Geen 't allerminst gevaar ! de wreedste en sterkste handen
Yerliezen zenuwen en kragt.
'k Waar liever op den top van d' Athos aan het waren,
Of bij het ongediert dat Babels puin besmet,
Dan in de magt der snode en bloedige barbaren,
O Imhof! daar ge uit zijt geret !
Was ooit voor uwen roem maar eene vlek gerezen,
Had iets, hoe min het zij, ontluisterd uw gedrag ;
TJw bloed was met het bloed vergoten der Chinezen
Op dien vervaarelijken dag !
Hersteller van de groote en magtige gewesten ,
Door de Erythresehe zcên besproeid! ik durfde nu