Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — "willem van hauen. 163
Op nieuws in uwe hand te neemen tot hun straf;
Dewijl tot wis verderf de vrijheid wordt gesehonken
Ligt de eigenbaat niet eerst in ketenen geklonken,
Hou dan de middelmaat. Gelukkig is het land
Daar 't reeht den Seepter zwaaid, al is 't in eene hand.
Als een proeve van beschrijvende poezij volgt hier nog het
tafereel van den storm , bij den straf van koning Bosiris, nadat
hij eene priesterschaar om het leven had gebragt.
»Op eens betrekt de lucht. Het glansrijk licht verdwijnt
Aan 't groot azuurenplein. De zwarte nacht verschijnt,
En heerscht in 't middaguur. De holle schimmen zweven.
Het water spat van zelf omhoog. De heuvels beeven.
Het aardrijk splijt van een. Het loeid met naar gehiid.
Het vuur barst met geweld ten diepe spieeten uit.
Daar rijst een wervelwind, die muuren slaat te mortel,
En rukt, met eene vlaag, de bosschen van hun wortel.
De opeengetastte wolk werpt, in dit ijslijk weêr,
Als keijen van omhoog, de zwaarste hagels neêr.
Die met een schel geluid, of klaatrende op malkandren.
Het rijkgehalmde veld in woestenij veranderen,
En wat in d'open lucht ter deez' lijd wierd gezien.
Met slag op slag gekneust, verplett'ren onder 't vlien.»
Aantrekkelijker evenwel dan dit heldendioht zijn Van Harens
lyrische zangen. Wij zullen daarom de aanhalingen uit den Eriso
bekorten, en hier cen drietal zijner navolgingen van Horatius,
het Menschelijk Leven en een Ode op het Loo, laten volgen.
Die rein van wandel is en zuiver van geweten.
Die heeft geen helm gebrek , geen schild, geen blinkend zwaard,
Die is, in 't midden van het doodsgevaar gezeten.
Zoo weinig tref baar als vervaard.
Het zij hij zich op reis begeeft, en wildernissen
Vol woest gediert doorkruist op 't Pyreneesch gebergt;
Of Ammons zand, daar beek noch bron het veld verfrièschen,
Stoutmoedig eenen doorgang vergt.