Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
538 3e tijdvak: 1702-1795.
Verkwikt met nieuwe spijs, vereierd met nieuwe schatten.
Gij zult welhaast de vrugt dier levenswijze zien,
En leeren op uw hart en driften te gehiên;
De ware heerschappij, die hemelwaarts doet stijgen !
Onsterfelijke roem! niet in een hof te krijgen,
Daer 't woelende gemoed nooit op zich zeiven denkt.
Der ijdle en dwaaze pragt zijn dierbre uuren schenkt
En zwemmende in een vloed van wezenloze schimmen.
Den Goddelijken geest belet om hoog te klimmen.
En verder:
......Eischt niet meer vergankelijke schatten,
Maar een gezond begrip om alles regt te vatten,
De kennis van zich zelv is de eenige overvloed.
De wijsheid is en blijft het aller hoogste goed;
De wetenschap is meer dau Scepters te waardeeren,
En blijft onwrikbaar staan daar trooneu ommekeeren.
In een ander gesprek zegt Eriso, dat hij de eenhoofdige
regering zou afschaffen, zoo hij het verloren rijk der Gangariden
weder raagtig werd. De wijsgeer antwoord hem :
//Gelukkig, die den loop der dingen regt mag leeren.
Te pas gehoorzaam zijn en weer te pas regceren!
Maar ieder volk is niet van zoo verheven aart;
En minder vind zich een door slavernij bezwaard,
Dan door de moeite, om 't juk bestendelijk te ontvlieden:
't Gehoorzaam zijn is ligt, maar lastig te gebieden.
De geest van regt te doen word niet zoo ras verspreid.
Men deelt ligt in 't gezag, maar moeilijk in 't beleid.
Hoewel uw goede wil dit voor hun had gekooren.
Uw volkeren zijn niet tot zulk een staat geboren.
Geen wet is algemeen; het zij zulks de Natuur
Of luchtgestelnis werkt door een geheim bestuur.
Elk volk heeft zijnen aart, en eigen wijs van denken
Nooit te overmeesteren, gevaarlijk te krenken.
En even als een vorst voor Rome doodlijk is ,
Zoo waar dc vrijheid oOk voor 't volk van Gangaris.
De groote van 't gevaart, door d' oppermacht te bannen
Zag haast in plaats van een, ontelbaare tyrannen:
Gij zoudt in korten tijd gedwongen zijn den staf