Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — "willem van hauen. 161
onder den naam van Willem IV, weldra in al de Vereenigde
Nederlanden een bijna koninklijken zetel verkreeg. De beide Van
Harens volgden toen den erfstadhouder naar Holland, en Willem,
die missehien het meest staatsman en diplomaat was, schreef
reeds hollandsche versjens voor de freules op Soestdijk.
Reeds vroeger had hij zich door uitmuntende navolgingen van
Horatius in het mechanische deel der dichtkunst bijzonder ge-
oefend, en met zijn Leonidas, als tegenstander der fransche politiek,
den naam verworven van een tweeden Tyrtaeus. Daarenboven
gaf hij een heldendicht Friso, waarin men iederen dag meer
schoonheden ontdekte, doch dat het ongeluk had van volkomen
classisch bewerkt en uit een te weinig bekend tijdperk ontleend
te zijn, om bij onze natie eene voortdurende belangstelling in te boe-
zemen. Er is geen twijfel aan, of de Eriso , een fabelachtige grond-
legger der friesche nationaliteit, is een overdeftig, leerzaam en
zeer verstandig gedicht. Op iedere bladz. vindt men de Grieken
en Romeinen, de fraaiste uitdrukkingen van Homerus, de denk-
beelden van Eénelon en de epische inkleeding van Voltaire terug;
maar daar de held van het stuk, een Indiaan van geboorte, voor-
namelijk als koning der Gangariden en Prasiaten wordt voorge-
steld, en zich eerst ten allerlaatste op onzen bodem bevindt, kun-
nen Friezen en Hollanders er naauwelijks een landgenoot in er-
kennen , en laten dezen epos in tien zangen aan de geleerden
over.
Zie hier intusschen uit vele meesterlijke plaatsen een paar lessen
over deugd en regeerkunst uit den Friso afgeschreven :
......IJverd om de deugd, en niet om een belooning.
't Gemoed is hem een troon. Is daar de rust ten koning
Verheven, dan besit hij straks een hoog geslacht,
Gesag en rijkdom en eene onbepaalde magt.
Hij tempd de rampen, daar de koningen voor bukken.
Geen wisselvalligheid kan hem dien schat ontrukken;
En 's vijands zwaarste woede, en allerhevigst vuur
Stuit van zijn boezem af, als van een stalen muur.
Op dienzelfden toon zegt een wijsgeer tegen Friso :
De lust naar wetenschap en kennis is een bron
Van vreugd, die 't aardsch geluk nooit evenaaren kon
En die de ziel gestaag in plaats van af te matten,