Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
160 3e TIJDVAK: 1702—1795.'
voor het tooneel, een oorspronkelijk treurspel Oldenbameveld, AsX
geen van beide partijen voldeed; Vaderlandsehe Brieven, zonder
belang, eene berijmde overzetting van den Numa Pompilius en
het begin eener jammerlijke vertolking van Tasso's heldendicht
Het Verlost Jeriisalem.
Zijn roman, zoo als Mohammed of de Hervorming der Arabieren ,
zijn vertelsels in den smaak van Marmontels Contes Moraux; zijne
Uitspanningen eu zijne Historie van Biet Snot, zijne Fabelen van
La Fontaine verdienen, even als zijne Mengeldichten, dat althans
de man van letteren er kennis van neme, altijd bedenkende, dat
de meer gekuischte smaak, dien men thans in belletristische voort-
brengselen verlangt, iu het laatst der 18e eeuw nog verre was
van algemeen te zijn, immers niet in den burgerlijken kring,
waarin Nomsz zich bewoog.
Be Van Harens.
Nog een paar heldendichters moeten ons bezig houden, en wel
de twee voornaamste, die onze letterkunde heeft opgeleverd, — wij
bedoelen de gebroeders Van Haren, beide mannen van opvoeding
en daarbij in de aanzienlijkste staatsbetrekkingen geplaatst.
Voorzeker de hooge rangen, die deze edelen bekleed hebben, de
ondervinding heeft het dikwijls genoeg geleerd , konden hun geen
verstand, veel minder eenig genie geven; doch zij, die er van
nature mede bedeeld zijn, en het onschatbaar voorregt genieten
van ter goede schole te gaan, en reeds jong in verhevener be-
trekking komen dan het koopmanskantoor of de winkelnering,
brengen het, als waarachtige zin- en zaakrijke dichters, ook door-
gaans veel verder.
Willem van Haren.
Leeuwarden, 1710. St. Oedenrode, 1768.
Noch Willem, die de oudste, noch Onno Zwier, die de jongste
was, ontving eene friesche of nederlandsche, veel eer eene fransche
en hoffelijke opvoeding; nogtans men zond hen ter behoorlijker
tijd naar Eraneker en Utrecht, waar zij wel is waar gelegenheid
vonden tot behoud van zekere aristocratische vormen, maar even-
wel genoodzaakt waren echte classici en voortreifelijke vaderlan-
ders te worden.
Aan het friesch-stadhouderlijke hof kwamen zij spoedig vooruit,
en droegen het hunne bij tot bevordering van Willem Triso, die.