Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
158 3e tijdvak: 1702—1795.'
Bij 't buld'ren vaa een storm., voor hun bederf te hoeden,
En hen te koestereu na een feUen watertogt.
Na eene prachtige beschrijving des lands, en die geheel het
eerste boek beslaat, volgt, in een tweeden zang, de kolonisatie
der Hollanders:
Toen 'tvredelicht, als een gewensehte dageraat,
Dc kiem bestraalde van den Nederlandschen Staat,
Het onbevlekt geloof, dc Vrijheid door dien zegen,
Een vaste rustplaats had in 't Vaderland gekregen.
De stoute koopvaardij het Oost en West bezocht.
En and're Werelden ontdekte op dezen togt;
Werd Spilberg zeevoogd van de groote Maatschappije,
Een held, oplettende in de kunst der zeevaardije.
Voorzichtig en vol vuurs, gedreven aan dees kust.
Hij zag het land, bespeurde zijne goede gelegenheid, wilde het
bevolken; maar der Ooster Maatschappij werd eerst vijftig jaren
later de schillen van de oogen genomen: Riebeek werd toen, van
wege de Compagnie, met de landvoogdij belast.
;/Toen vloog, op haar bevel een schoone vloot naar zee.
En ankerde in den schoot der lang verzuimde zee.
Men stapt'er fluks op 't strand, ontlast de woeste boorden
Van hei en kreupelbosch, verjaagt naaij andere oorden
Het roofziek wild gediert; men treed er in verbond
Met hen aan wie 't bestuur des grooten uithoeks stond;
Men mangelt grond en erf, om zich met recht te vesten.
Geen vogels, ijvrig in 't voltooien hunner nesten.
Zijn driftiger dan 't volk, nu zwoegende om de rust.
Men rent er landwaarts, tot ontdekking van de kust,
Die vette heuvels toont en welige valeien;
Nu raakt de ploeg te veld, die door een berg van keien
De rustende aarde klieft, die, eeuwig ongerept,
Als met een open mond een nieuwen adem schept.
Zoo dichtte De Marre, een bijna onbekend zanger, die nog-
tans overwaardig is om gelezen te worden.
Tieter Langendijk.
Eaurlem , 1683—1756.
Een tijdgenoot, Pieter Langendijk genaamd, van Haarlem ge-