Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ïoezij.— jau de maebe. 157
't Geen het heilloos bloed der muiteren bespat,
En walgend van den last der ingezwollen lijken,
Beangstigd naar zijn bron terngge schijnt te wijken.
Wat 's dat! Juich Maatschappij ! Ik zie uw vijand vluchten;
Ik zie hem om 't verlies van zijne heirmagt zuchten.
Gij zijt verlost I Het land, den stand der muitren zat,
Dampt nieuwe geuren, tot verkwikking van de stad:
De stroom bruischt weêr naar zee, wenscht in die zuivre plassen.
De schandvlek van baar rug voor eeuwig af te wassen :
Uw hoofdstad juigt van vreugd, en staat, ua dezen slag,
De kruin te heffen in een aangenamer dag.
Nu zet ge uw grenzen uit. 'k Zie vorstelijke transen,
'k Zie honderd kielen op deu rug der golven danssen.
De schat van 'tOost, gevrijd door zooveel zweet en bloed,
Vloeit als een rijke stroom, uw volken tegemoet.
Zoo gaat het voort; en wel verre van het beste te hebben
uitgezocht, schreven wij, op goed geluk , slechts enkele plaatsen
uit den eersten zang over, en kunnen er de verzekering bij-
voegen, dat de uitdrukking ook daar, waar het onderwerp niet
dichterlijk is , zich nogtans bijzonder aanbeveelt.
Of de Ilenriade poëtischer mag genoemd worden , zou moeijelijk
te bewijzen zijn; maar dat zij in geen geval zoo eenvoudig, zoo
waar , en zelfs voor een Franschman zoo boeijend kan wezen,
houden wij boven alle tegenspraak verheven.
De Eerekroon voor de Kaap de Goede Hoop, ofschoon slechts
in drie zangen, heeft mede den vorm van het heldendicht.
Ik zing, zoo vangt De Marre aan:
/'Ik zing van Afrika, dat stout op zijn gebied.
Daar van zijn middelpunt en Zuid en Noordstar ziet.
Drie Oceanen hoort aan buldren op zijn stranden ,
De zon ziet dalen en de schatrijke avondlanden;
Ziet rijzen daar het Oost kruidbarende akkers bouwt
Van 't land, dat niets ontbreekt, dat stoft op dierbaar goud;
Min roemende op zijn stand en 's hemels milden zegen,
Dan op Zijn zuidhoek, als een tong in zee gelegen ;
Op 't hoofd van Goede Hoop, dien uithoek, dien natuur
Gevormd heeft als een schild en onverwrikb'ren muur,
Om nijvre ploegers van het vlak der woeste vloeden,
leiddraad tot de geschied. der nederl. letterk. III. 14