Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
156 3e tijdvak : 1703-1795.
ïoen zij het Oost voor u uit 's vijands kluister wrongen.
Vaar voort, mijn zangster; spoed met uw bespiegelingen
Tot laatere eeuwen, om van 't vaderland te zingen,
Van Neêrlands helden, die ten koste van hun bloed,
Den staat bevestigden, trots Spanjes overmoed;
Die, na zij van 't geweld zich hadden vrijgevochten,
Het Oost bestevenden in zwaare watertogten;
Hun vijand teugelden op 't Kanareesche strand (1)
Daar de Iber voor het Oost een wreede vierschaart spandd'
Gansch Indië verdrukte, elendige onderdanen
Te deerlijk dompelde in een zee van bloed en tranen,
De welvaart, liefde en vreê deed vluchten van zijn erf;
De koopvaardij stortte iu 't uiterste verderf.
En Asië en Euroop' door zulk een dwinglandije
Deed beven onder 't juk dier groote heerschappije,
Een heerschappij, wiens naam 't heelal met siddring hoort,
Berucht door zielendwang, verwoesting, bloed en moort.
Daar Nederland vooral te deerlijk onder kwijnde;
Toen 'tKastiliaanseh geweld zijn grondvest ondermijnde.
En onze vaderen, als ballingen gevlucht,
Niets anders overliet dan 't ademen der lucht.
De dichter schetst vervolgens met levendige kleuren de gebeur-
tenissen onder Philips II tot aan de afzwering in 1581 en onze
vaart op Oost-Indië begint. De O. 1. Compagnie neemt een aan-
vang. Jakatra wordt veroverd, Batavia gebouwd en door Ma-
taram belegerd.
Ik zie een magtig heir al woedend aangetogen,
't Geheele Java staat allom in rep en roer;
Een snoode keizer, die uw ondergang bezwoer.
Wil uwe maatschappij! den wreeden doodsteek geven.
Daar dreigt, daar valt hij aan, door moordzucht aangedreven,
Gelijk een leeuw, die dol van honger, gantsch verwoed.
Een reiziger bespringt, en dorst naar menschen bloed.
Daar brand hij op uw af, daar kluistert hij de stroomen;
Weerstaat den waterloop door ingeheide boomen;
Werpt dijk en dammen op, ja strooit vergif in 't nat,
(1) Het koningrijk Kanara, nevens de Malabaarsehe kust.