Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classische letteuen. jan de klerck. 43
schooning behandeld, doch geenszins vergoelijkt, zoo als trouwens
in weinig middeleeuwsche geschriften het geval is.
Van predicaers sprekende, die veeltijds niet handelen, zooals
zij anderen voorhouden, zegt de Spieghel het volgende:
//Predicaers oec , dat ghijt wet,
die den volke leren die wet
ende den wech te hemelrike,
sullen over al die ghelike
5 doen dat si leren voort,
so dat hare werke ende haer woort
vroech ende spade concorderen:
so sijn se rechte lereren.//1)
/'Sulke connen Gods woort uut gheven,
diere zeiven en twint na leven ;
dese slacht der kaersen, hoe soot vaert,
die enen andren licht ende haer selven vertaert.
5 Dese sullen ewelike
sitten in den heltschen slike, 2)
omdat si andren tgoede leren
ende selve nochtan areheit 3) hanteren.// 4)
Een weinig verder leert Der Leken Spieghel:
Hoe goet ghetrouwe Vrient is.
*Boven alle dinc, als iet scouwe, ^
so gaet een vrient goet ende ghetrouwe.
Maer seiden mense vinden can;
ende als si vonden sijn, dan
5 sal men se houden wijslike,
sijn si mate, sijn si rike,
ende sal hem mit herten fijn
tharen oorbaer 5) ghereet sijn,
ende hem lieve doen, 6) vrooch ende spade,
10 beide mit rade ende mit dade.
Lereren, leeraars. Harde uitgangen, zoo als in aar, worden zoo veel
mogelijk vermeden. Men zeide echter predicaers, en had daarmede de broeders
der predikheeren orde op het oog. 2) Sliie, slijk; hier de onreine poel der
hel. 3) Jrckeiiy boosheid. 4>) Hanteren thediijven. 5) Oörèa^r, profijt, belang.
6) Lieve doen, toegenegen zijn.